Problem z pocztą

Serwery i sieci oparte na Slackware, wszelkiego rodzaju usługi, troubleshooting.

Moderatorzy: Moderatorzy, Administratorzy

thid
Użytkownik
Posty: 73
Rejestracja: 2006-04-17, 03:31

Problem z pocztą

Post autor: thid »

Witam
Postawiłem sobie pocztę w oparciu o postfix, dovecot, amavis, sql. Skonfigurowałem wszystko wedle manuali i informacji z google. Niestety gdy wysyłam mail na dowolny adres w mojej domenie poczta nie jest dostarczana do kont. Czy ktoś mógłby mi pomóc z konfiguracją

amavis -> 50-user

Kod: Zaznacz cały

use strict;

#
# Place your configuration directives here. They will override those in
# earlier files.
#
# See /usr/share/doc/amavisd-new/ for documentation and examples of
# the directives you can use in this file
#


#------------ Do not modify anything below this line -------------

@lookup_sql_dsn = (
  ['DBI:mysql:database=mailserver;host=127.0.0.1;port=3306',
  'uzytkownik',
  'haslo']
);
	   
$sql_select_policy = 'SELECT name FROM virtual_domains WHERE CONCAT("@",name) IN (%k)';
1; # insure a defined return
dovecot-sql.conf

Kod: Zaznacz cały

driver = mysql
connect = host=localhost dbname=mailserver user=uzytkownik password=haslo
default_pass_scheme = PLAIN-MD5
password_query = SELECT email as user, password FROM view_users WHERE email='%u';
dovecot.conf

Kod: Zaznacz cały

base_dir = /var/run/dovecot/
protocols = imap imaps pop3 pop3s
disable_plaintext_auth = no
mail_location = maildir:/home/vmail/%d/%n
namespace private {
  separator = .
  prefix = INBOX.
  inbox = yes
}
auth default {
  mechanisms = plain login
  passdb sql {
	args = /etc/dovecot/dovecot-sql.conf
  }
  userdb static {
	args = uid=5000 gid=5000 home=/home/vmail/%d/%n allow_all_users=yes
  }
  socket listen {
	master {
	  path = /var/run/dovecot/auth-master
	  mode = 0600
	  user = vmail
	}
	client {
	  path = /var/spool/postfix/private/auth

	  mode = 0660
	  user = postfix
	  group = postfix
	}
  }
}
  protocol lda {
	log_path = /home/vmail/dovecot-deliver.log
	auth_socket_path = /var/run/dovecot/auth-master
	postmaster_address = root@domena.pl
	mail_plugins = cmusieve
	global_script_path = /home/vmail/globalsieverc
  }
main.cf

Kod: Zaznacz cały

myorigin = mojserver
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Slackware)
biff = no

myhostname = mojserver
virtual_alias_maps=mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-alias-maps.cf,mysql:/etc/postfix/mysql-email2email.cf
virtual_mailbox_domains=mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-domains.cf
virtual_uid_maps=static:5000
virtual_gid_maps=static:5000
virtual_transport=dovecot
dovecot_destination_recipient_limit=1
mydestination = localhost
mynetworks=127.0.0.0/8
smtpd_sasl_type=dovecot
smtpd_sasl_path=private/auth
smtpd_sasl_auth_enable=yes
smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,permit_sasl_authenticated,reject_unauth_destination
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/postfix.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/postfix.pem
smtpd_use_tls=yes
smtpd_tls_auth_only=yes
content_filter=smtp-amavis:[127.0.0.1]:10024
inet_protocols = ipv4
inet_interfaces = all
recipient_delimiter = +
mailbox_size_limit = 0
master.cf

Kod: Zaznacz cały

#
# Postfix master process configuration file. For details on the format
# of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master").
#
# ==========================================================================
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
#        (yes)  (yes)  (yes)  (never) (100)
# ==========================================================================
smtp   inet n    -    n    -    -    smtpd
# -o content_filter=spamassassin:

smtp-amavis unix -   	 -   	 n  	 -   	 2	 smtp
  -o smtp_data_done_timeout=1200
  -o smtp_send_xforward_command=yes
  -o disable_dns_lookups=yes
  -o max_use=20

127.0.0.1:10025 inet n -    -   -    - smtpd
  -o content_filter=
  -o local_recipient_maps=
  -o relay_recipient_maps=
  -o smtpd_restriction_classes=
  -o smtpd_delay_reject=no
  -o smtpd_client_restrictions=permit_mynetworks,reject
  -o smtpd_helo_restrictions=
  -o smtpd_sender_restrictions=
  -o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject
  -o smtpd_data_restrictions=reject_unauth_pipelining
  -o smtpd_end_of_data_restrictions=
  -o mynetworks=127.0.0.0/8
  -o smtpd_error_sleep_time=0
  -o smtpd_soft_error_limit=1001
  -o smtpd_hard_error_limit=1000
  -o smtpd_client_connection_count_limit=0
  -o smtpd_client_connection_rate_limit=0
  -o receive_override_options=no_header_body_checks,no_unknown_recipient_checks
  -o local_header_rewrite_clients=
#submission inet n    -    -    -    -    smtpd
# -o smtpd_enforce_tls=yes
# -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
# -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject

smtps   inet n    -    -    -    -    smtpd
 -o smtpd_tls_wrappermode=yes
 -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
# -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
#628   inet n    -    -    -    -    qmqpd
pickup  fifo n    -    -    60   1    pickup
cleanup  unix n    -    -    -    0    cleanup
qmgr   fifo n    -    n    300   1    qmgr
#qmgr   fifo n    -    -    300   1    oqmgr
tlsmgr  unix -    -    -    1000?  1    tlsmgr
rewrite  unix -    -    -    -    -    trivial-rewrite
bounce  unix -    -    -    -    0    bounce
defer   unix -    -    -    -    0    bounce
trace   unix -    -    -    -    0    bounce
verify  unix -    -    -    -    1    verify
flush   unix n    -    -    1000?  0    flush
proxymap unix -    -    n    -    -    proxymap
smtp   unix -    -    n    -    -    smtp
# When relaying mail as backup MX, disable fallback_relay to avoid MX loops
relay   unix -    -    -    -    -    smtp
	-o fallback_relay=
#    -o smtp_helo_timeout=5 -o smtp_connect_timeout=5
showq   unix n    -    -    -    -    showq
error   unix -    -    -    -    -    error
discard  unix -    -    -    -    -    discard
local   unix -    n    n    -    -    local
virtual  unix -    n    n    -    -    virtual
lmtp   unix -    -    -    -    -    lmtp
anvil   unix -    -    -    -    1    anvil
scache	 unix	-	-	-	-	1	scache
#
# ====================================================================
# Interfaces to non-Postfix software. Be sure to examine the manual
# pages of the non-Postfix software to find out what options it wants.
#
# Many of the following services use the Postfix pipe(8) delivery
# agent. See the pipe(8) man page for information about ${recipient}
# and other message envelope options.
# ====================================================================
#
# maildrop. See the Postfix MAILDROP_README file for details.
# Also specify in main.cf: maildrop_destination_recipient_limit=1
#
maildrop unix -    n    n    -    -    pipe
 flags=DRhu user=vmail argv=/usr/bin/maildrop -d ${recipient}
#
# See the Postfix UUCP_README file for configuration details.
#
uucp   unix -    n    n    -    -    pipe
 flags=Fqhu user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient)
#
# Other external delivery methods.
#
ifmail  unix -    n    n    -    -    pipe
 flags=F user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop ($recipient)
bsmtp   unix -    n    n    -    -    pipe
 flags=Fq. user=bsmtp argv=/usr/lib/bsmtp/bsmtp -t$nexthop -f$sender $recipient
scalemail-backend unix	-	n	n	-	2	pipe
 flags=R user=scalemail argv=/usr/lib/scalemail/bin/scalemail-store ${nexthop} ${user} ${extension}
mailman  unix -    n    n    -    -    pipe
 flags=FR user=list argv=/usr/lib/mailman/bin/postfix-to-mailman.py
 ${nexthop} ${user}
mysql-email2email.cf

Kod: Zaznacz cały

user = uzytkownik
password = haslo
hosts = localserver
dbname = mailserver
query = SELECT email FROM view_users WHERE email='%s'
mysql-virtual-alias-maps.cf

Kod: Zaznacz cały

user = uzytkownik
password = haslo
hosts = localserver
dbname = mailserver
query = SELECT destination FROM view_aliases WHERE email='%s'
mysql-virtual-mailbox-domains.cf

Kod: Zaznacz cały

user = uzytkownik
password = haslo
hosts = localserver
dbname = mailserver
query = SELECT 1 FROM virtual_domains WHERE name='%s'
mysql-virtual-mailbox-maps.cf

Kod: Zaznacz cały

user = uzytkownik
password = haslo
hosts = localserver
dbname = mailserver
query = SELECT 1 FROM view_users WHERE email='%s'
z góry dziękuje za pomoc
Ostatnio zmieniony 2008-03-13, 16:19 przez thid, łącznie zmieniany 1 raz.

robertik
Użytkownik
Posty: 19
Rejestracja: 2004-09-04, 08:39
Lokalizacja: Białystok

Re: Problem z pocztą

Post autor: robertik »

To jeszcze przydał by się kawałek logów z próby dostarczenia wiadomości, powiedział by on nam naprawdę dużo.

ODPOWIEDZ