Zawiesza się serwer xw6200

Serwery i sieci oparte na Slackware, wszelkiego rodzaju usługi, troubleshooting.

Moderatorzy: Moderatorzy, Administratorzy

kerszi
Użytkownik
Posty: 2
Rejestracja: 2009-01-16, 15:06

Zawiesza się serwer xw6200

Post autor: kerszi » 2014-04-23, 12:56

Witam ostatnio postawiłem serwer Hewlett-Packard hp workstation xw6200. na Slackware 14.1 64bit.

Działa 2-3 dni i się zawiesza, czasami podziała tydzien bez zwichy. być może to wina pamięci, ale działalo raz na 4 giga, później na 2 gigach, potem na 1 giga. na tym
serwerku kolo 100-200 osob siedziało. Najgorzej było jak raz w nocy sie zwiesił, a nie mial go kto zresetować.
Odwoziłem 3 razy do serwisu gdzie był kupiony, to mówili ze wszystko w porządku, ostatnio mowili ze wysla do jakiegos
wyspecjalizowanego serwisu i obciążą u mnie firmę kosztami, jeżeli okażę się że serwer jest sprawny.
Serwer z tego co wiem ma już swoje lata, ale chyba powinien działać stabilnie, starsze mam i działają.
Może ktoś poradzi coś? Podczas zwiechy serwer się nie resetuje, tylko usługi giną, najpierw ssh, www, pewien
czas się pinguje, potem nic już nie działa...

Poniżej logi z okresu kiedy się zawieszał.

Kod: Zaznacz cały

Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.547789] BUG: unable to handle kernel paging request at ffff8801c482ea80
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.548007] IP: [<ffffffff81149f44>] kmem_cache_alloc+0x54/0x120
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.548007] PGD 236f067 PUD 0 
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.548007] Oops: 0000 [#1] SMP 
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.548007] Modules linked in: arptable_filter arp_tables cls_fw xt_mark iptable_mangle sch_sfq cls_u32 sch_htb xt_tcpudp xt_nat xt_conntrack iptable_nat nf_nat_ipv4 iptable_filter ip_tables xt_connlimit x_tables nf_nat_irc nf_nat_ftp nf_nat nf_conntrack_irc nf_conntrack_ftp nf_conntrack_ipv4 nf_defrag_ipv4 nf_conntrack ipv6 lp fuse i2c_dev mperf gpio_ich processor tg3 lpc_ich thermal_sys radeon ttm drm_kms_helper drm e1000e ppdev agpgart freq_table i2c_algo_bit i2c_core libphy parport_pc parport hwmon wmi evdev psmouse ptp pps_core button serio_raw snd_intel8x0 uhci_hcd ehci_pci ehci_hcd shpchp snd_ac97_codec snd_pcm snd_page_alloc snd_timer snd microcode soundcore ac97_bus loop
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.548007] CPU: 0 PID: 32136 Comm: sh Not tainted 3.10.17 #2
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.548007] Hardware name: Hewlett-Packard hp workstation xw6200/08B8h, BIOS 786B7 v2.10 09/05/2006
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.548007] task: ffff8800c7517100 ti: ffff8800be226000 task.ti: ffff8800be226000
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.548007] RIP: 0010:[<ffffffff81149f44>] [<ffffffff81149f44>] kmem_cache_alloc+0x54/0x120
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.548007] RSP: 0018:ffff8800be227eb0 EFLAGS: 00010282
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.548007] RAX: 0000000000000000 RBX: ffffffffffffffea RCX: 00000000000d2bd1
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.548007] RDX: 00000000000d2bd0 RSI: 00000000000000d0 RDI: ffff8800db8019c0
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.548007] RBP: ffff8800be227ee0 R08: 0000000000015740 R09: 0000000000000002
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.548007] R10: 0000000000000000 R11: 0000000000000246 R12: ffff8801c482ea80
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.548007] R13: 00000000000000d0 R14: ffff8800db8019c0 R15: ffffffff81080de6
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.548007] FS: 00007ff474987740(0000) GS:ffff8800dfa00000(0000) knlGS:0000000000000000
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.548007] CS: 0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.548007] CR2: ffff8801c482ea80 CR3: 00000000c4a78000 CR4: 00000000000007f0
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.548007] DR0: 0000000000000000 DR1: 0000000000000000 DR2: 0000000000000000
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.548007] DR3: 0000000000000000 DR6: 00000000ffff0ff0 DR7: 0000000000000400
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.548007] Stack:
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.548007] 0000000000000000 ffffffffffffffea ffff8800c7517100 0000000000a43a68
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.548007] 0000000000000000 0000000000000000 ffff8800be227f00 ffffffff81080de6
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.548007] ffffffffffffffea 0000000000000001 ffff8800be227f68 ffffffff8115403d
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.548007] Call Trace:
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.548007] [<ffffffff81080de6>] prepare_creds+0x26/0x1a0
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.548007] [<ffffffff8115403d>] SyS_faccessat+0x3d/0x200
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.548007] [<ffffffff81154218>] SyS_access+0x18/0x20
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.548007] [<ffffffff81b6f786>] system_call_fastpath+0x1a/0x1f
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.548007] Code: 10 74 05 e8 3f 35 a2 00 49 8b 0e 65 48 03 0c 25 08 cd 00 00 48 8b 51 08 4c 8b 21 4d 85 e4 74 5b 49 63 46 20 48 8d 4a 01 4d 8b 06 <49> 8b 1c 04 4c 89 e0 65 49 0f c7 08 0f 94 c0 84 c0 74 ca 49 63 
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.548007] RIP [<ffffffff81149f44>] kmem_cache_alloc+0x54/0x120
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.548007] RSP <ffff8800be227eb0>
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.548007] CR2: ffff8801c482ea80
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.548007] ---[ end trace 8450b3b6414c2961 ]---
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.655954] BUG: unable to handle kernel paging request at ffff8801c482ea80
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.656007] IP: [<ffffffff81149d8f>] kmem_cache_alloc_trace+0x5f/0x120
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.656007] PGD 236f067 PUD 0 
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.656007] Oops: 0000 [#2] SMP 
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.656007] Modules linked in: arptable_filter arp_tables cls_fw xt_mark iptable_mangle sch_sfq cls_u32 sch_htb xt_tcpudp xt_nat xt_conntrack iptable_nat nf_nat_ipv4 iptable_filter ip_tables xt_connlimit x_tables nf_nat_irc nf_nat_ftp nf_nat nf_conntrack_irc nf_conntrack_ftp nf_conntrack_ipv4 nf_defrag_ipv4 nf_conntrack ipv6 lp fuse i2c_dev mperf gpio_ich processor tg3 lpc_ich thermal_sys radeon ttm drm_kms_helper drm e1000e ppdev agpgart freq_table i2c_algo_bit i2c_core libphy parport_pc parport hwmon wmi evdev psmouse ptp pps_core button serio_raw snd_intel8x0 uhci_hcd ehci_pci ehci_hcd shpchp snd_ac97_codec snd_pcm snd_page_alloc snd_timer snd microcode soundcore ac97_bus loop
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.656007] CPU: 0 PID: 32150 Comm: sh Tainted: G   D   3.10.17 #2
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.656007] Hardware name: Hewlett-Packard hp workstation xw6200/08B8h, BIOS 786B7 v2.10 09/05/2006
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.656007] task: ffff8800c4f72a60 ti: ffff8800c7686000 task.ti: ffff8800c7686000
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.656007] RIP: 0010:[<ffffffff81149d8f>] [<ffffffff81149d8f>] kmem_cache_alloc_trace+0x5f/0x120
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.656007] RSP: 0018:ffff8800c7687e78 EFLAGS: 00010282
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.656007] RAX: 0000000000000000 RBX: ffff8800c88865b8 RCX: 00000000000d2bdb
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.656007] RDX: 00000000000d2bda RSI: 00000000000080d0 RDI: ffffffff8115e520
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.656007] RBP: ffff8800c7687ea8 R08: 0000000000015740 R09: 0000000000000003
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.656007] R10: 0000000000000001 R11: 0000000000000246 R12: ffff8801c482ea80
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.656007] R13: 00000000000080d0 R14: 0000000000000088 R15: ffff8800db8019c0
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.656007] FS: 00007ff474987740(0000) GS:ffff8800dfa00000(0000) knlGS:0000000000000000
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.656007] CS: 0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.656007] CR2: ffff8801c482ea80 CR3: 00000000c0046000 CR4: 00000000000007f0
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.656007] DR0: 0000000000000000 DR1: 0000000000000000 DR2: 0000000000000000
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.656007] DR3: 0000000000000000 DR6: 00000000ffff0ff0 DR7: 0000000000000400
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.656007] Stack:
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.656007] ffffffff8115e520 ffff8800c88865b8 ffff8800c7687f50 0000000000000000
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.656007] ffff8800c7687f48 0000000000000000 ffff8800c7687ec0 ffffffff8115e520
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.656007] ffff8800c88865b8 ffff8800c7687f00 ffffffff8115eaa6 ffff8800c4f72a60
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.656007] Call Trace:
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.656007] [<ffffffff8115e520>] ? alloc_pipe_info+0x20/0xb0
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.656007] [<ffffffff8115e520>] alloc_pipe_info+0x20/0xb0
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.656007] [<ffffffff8115eaa6>] create_pipe_files+0x46/0x200
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.656007] [<ffffffff8115ec94>] __do_pipe_flags+0x34/0xf0
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.656007] [<ffffffff8115edc0>] SyS_pipe2+0x20/0xa0
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.656007] [<ffffffff81b6efb2>] ? page_fault+0x22/0x30
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.656007] [<ffffffff8115ee50>] SyS_pipe+0x10/0x20
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.656007] [<ffffffff81b6f786>] system_call_fastpath+0x1a/0x1f
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.656007] Code: f8 36 a2 00 48 8b 7d d0 49 8b 0f 65 48 03 0c 25 08 cd 00 00 48 8b 51 08 4c 8b 21 4d 85 e4 74 57 49 63 47 20 48 8d 4a 01 4d 8b 07 <49> 8b 1c 04 4c 89 e0 65 49 0f c7 08 0f 94 c0 84 c0 74 ca 49 63 
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.656007] RIP [<ffffffff81149d8f>] kmem_cache_alloc_trace+0x5f/0x120
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.656007] RSP <ffff8800c7687e78>
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.656007] CR2: ffff8801c482ea80
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.656007] ---[ end trace 8450b3b6414c2962 ]---
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.774394] BUG: unable to handle kernel paging request at ffff8801c482ea80
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.775008] IP: [<ffffffff81149f44>] kmem_cache_alloc+0x54/0x120
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.775008] PGD 236f067 PUD 0 
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.775008] Oops: 0000 [#3] SMP 
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.775008] Modules linked in: arptable_filter arp_tables cls_fw xt_mark iptable_mangle sch_sfq cls_u32 sch_htb xt_tcpudp xt_nat xt_conntrack iptable_nat nf_nat_ipv4 iptable_filter ip_tables xt_connlimit x_tables nf_nat_irc nf_nat_ftp nf_nat nf_conntrack_irc nf_conntrack_ftp nf_conntrack_ipv4 nf_defrag_ipv4 nf_conntrack ipv6 lp fuse i2c_dev mperf gpio_ich processor tg3 lpc_ich thermal_sys radeon ttm drm_kms_helper drm e1000e ppdev agpgart freq_table i2c_algo_bit i2c_core libphy parport_pc parport hwmon wmi evdev psmouse ptp pps_core button serio_raw snd_intel8x0 uhci_hcd ehci_pci ehci_hcd shpchp snd_ac97_codec snd_pcm snd_page_alloc snd_timer snd microcode soundcore ac97_bus loop
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.775008] CPU: 0 PID: 32167 Comm: sh Tainted: G   D   3.10.17 #2
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.775008] Hardware name: Hewlett-Packard hp workstation xw6200/08B8h, BIOS 786B7 v2.10 09/05/2006
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.775008] task: ffff8800c4f762e0 ti: ffff8800c7682000 task.ti: ffff8800c7682000
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.797152] RIP: 0010:[<ffffffff81149f44>] [<ffffffff81149f44>] kmem_cache_alloc+0x54/0x120
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.797152] RSP: 0018:ffff8800c7683eb0 EFLAGS: 00010282
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.797152] RAX: 0000000000000000 RBX: ffffffffffffffea RCX: 00000000000d2bdd
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.797152] RDX: 00000000000d2bdc RSI: 00000000000000d0 RDI: ffff8800db8019c0
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.797152] RBP: ffff8800c7683ee0 R08: 0000000000015740 R09: 0000000000a45ac8
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.797152] R10: 0000000000000000 R11: 0000000000000246 R12: ffff8801c482ea80
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.797152] R13: 00000000000000d0 R14: ffff8800db8019c0 R15: ffffffff81080de6
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.797152] FS: 00007ff474987740(0000) GS:ffff8800dfa00000(0000) knlGS:0000000000000000
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.797152] CS: 0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.797152] CR2: ffff8801c482ea80 CR3: 00000000c4ae9000 CR4: 00000000000007f0
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.797152] DR0: 0000000000000000 DR1: 0000000000000000 DR2: 0000000000000000
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.797152] DR3: 0000000000000000 DR6: 00000000ffff0ff0 DR7: 0000000000000400
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.797152] Stack:
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.797152] 0000000000000000 ffffffffffffffea ffff8800c4f762e0 0000000000a45ac8
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.797152] 0000000000000000 0000000000000000 ffff8800c7683f00 ffffffff81080de6
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.797152] ffffffffffffffea 0000000000000004 ffff8800c7683f68 ffffffff8115403d
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.797152] Call Trace:
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.797152] [<ffffffff81080de6>] prepare_creds+0x26/0x1a0
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.797152] [<ffffffff8115403d>] SyS_faccessat+0x3d/0x200
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.797152] [<ffffffff81154218>] SyS_access+0x18/0x20
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.797152] [<ffffffff81b6f786>] system_call_fastpath+0x1a/0x1f
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.797152] Code: 10 74 05 e8 3f 35 a2 00 49 8b 0e 65 48 03 0c 25 08 cd 00 00 48 8b 51 08 4c 8b 21 4d 85 e4 74 5b 49 63 46 20 48 8d 4a 01 4d 8b 06 <49> 8b 1c 04 4c 89 e0 65 49 0f c7 08 0f 94 c0 84 c0 74 ca 49 63 
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.797152] RIP [<ffffffff81149f44>] kmem_cache_alloc+0x54/0x120
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.797152] RSP <ffff8800c7683eb0>
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.797152] CR2: ffff8801c482ea80
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.797152] ---[ end trace 8450b3b6414c2963 ]---
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.874161] BUG: unable to handle kernel paging request at ffff8801c482ea80
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.875008] IP: [<ffffffff81149f44>] kmem_cache_alloc+0x54/0x120
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.875008] PGD 236f067 PUD 0 
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.875008] Oops: 0000 [#4] SMP 
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.875008] Modules linked in: arptable_filter arp_tables cls_fw xt_mark iptable_mangle sch_sfq cls_u32 sch_htb xt_tcpudp xt_nat xt_conntrack iptable_nat nf_nat_ipv4 iptable_filter ip_tables xt_connlimit x_tables nf_nat_irc nf_nat_ftp nf_nat nf_conntrack_irc nf_conntrack_ftp nf_conntrack_ipv4 nf_defrag_ipv4 nf_conntrack ipv6 lp fuse i2c_dev mperf gpio_ich processor tg3 lpc_ich thermal_sys radeon ttm drm_kms_helper drm e1000e ppdev agpgart freq_table i2c_algo_bit i2c_core libphy parport_pc parport hwmon wmi evdev psmouse ptp pps_core button serio_raw snd_intel8x0 uhci_hcd ehci_pci ehci_hcd shpchp snd_ac97_codec snd_pcm snd_page_alloc snd_timer snd microcode soundcore ac97_bus loop
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.875008] CPU: 0 PID: 32178 Comm: sh Tainted: G   D   3.10.17 #2
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.875008] Hardware name: Hewlett-Packard hp workstation xw6200/08B8h, BIOS 786B7 v2.10 09/05/2006
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.875008] task: ffff8800c4f73880 ti: ffff8800be226000 task.ti: ffff8800be226000
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.875008] RIP: 0010:[<ffffffff81149f44>] [<ffffffff81149f44>] kmem_cache_alloc+0x54/0x120
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.875008] RSP: 0018:ffff8800be227eb0 EFLAGS: 00010282
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.875008] RAX: 0000000000000000 RBX: ffffffffffffffea RCX: 00000000000d2bdf
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.875008] RDX: 00000000000d2bde RSI: 00000000000000d0 RDI: ffff8800db8019c0
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.875008] RBP: ffff8800be227ee0 R08: 0000000000015740 R09: 0000000000a43a68
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.875008] R10: 0000000000000000 R11: 0000000000000246 R12: ffff8801c482ea80
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.875008] R13: 00000000000000d0 R14: ffff8800db8019c0 R15: ffffffff81080de6
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.875008] FS: 00007ff474987740(0000) GS:ffff8800dfa00000(0000) knlGS:0000000000000000
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.875008] CS: 0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.875008] CR2: ffff8801c482ea80 CR3: 00000000b3187000 CR4: 00000000000007f0
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.875008] DR0: 0000000000000000 DR1: 0000000000000000 DR2: 0000000000000000
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.875008] DR3: 0000000000000000 DR6: 00000000ffff0ff0 DR7: 0000000000000400
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.875008] Stack:
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.875008] 0000000000000000 ffffffffffffffea ffff8800c4f73880 0000000000a43a68
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.875008] 0000000000000000 0000000000000000 ffff8800be227f00 ffffffff81080de6
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.875008] ffffffffffffffea 0000000000000004 ffff8800be227f68 ffffffff8115403d
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.875008] Call Trace:
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.875008] [<ffffffff81080de6>] prepare_creds+0x26/0x1a0
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.875008] [<ffffffff8115403d>] SyS_faccessat+0x3d/0x200
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.875008] [<ffffffff81154218>] SyS_access+0x18/0x20
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.875008] [<ffffffff81b6f786>] system_call_fastpath+0x1a/0x1f
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.875008] Code: 10 74 05 e8 3f 35 a2 00 49 8b 0e 65 48 03 0c 25 08 cd 00 00 48 8b 51 08 4c 8b 21 4d 85 e4 74 5b 49 63 46 20 48 8d 4a 01 4d 8b 06 <49> 8b 1c 04 4c 89 e0 65 49 0f c7 08 0f 94 c0 84 c0 74 ca 49 63 
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.875008] RIP [<ffffffff81149f44>] kmem_cache_alloc+0x54/0x120
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.875008] RSP <ffff8800be227eb0>
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.875008] CR2: ffff8801c482ea80
Apr 1 18:30:14 serwer02s kernel: [19577.875008] ---[ end trace 8450b3b6414c2964 ]---

Awatar użytkownika
dienet
Moderator
Posty: 2106
Rejestracja: 2007-07-24, 18:58
Lokalizacja: Racibórz/Rybnik
Kontakt:

Re: Zawiesza się serwer xw6200

Post autor: dienet » 2014-04-23, 17:35

1. Memtest.
2. Nowszy kernel.
3. Sprawdź jak siedzą kości ram i je ew. przełóż.
Pozdr0
dienet
[img]http://i164.photobucket.com/albums/u19/slawek15/kotekeo0lq3.jpg[/img]

kerszi
Użytkownik
Posty: 2
Rejestracja: 2009-01-16, 15:06

Re: Zawiesza się serwer xw6200

Post autor: kerszi » 2014-04-23, 18:56

Niestety, wszystko było sprawdzane, oprócz innego kernela. Zwicha była po paru dniach, rekord to wytrzymał tydzien. Ktoś mi napisał ze kernel 3.10.17 może być winny, ale na innych
serwerach działa juz 2 miesiące bez zawieszki

ODPOWIEDZ