Strona 1 z 1

[rozw.] apache jak zrobić stronę na hasło?

: 2016-01-19, 11:47
autor: cent4
Witam.
Problem jak w tytule.
Mam squidanalyzera i dostęp do niego jest poprzez adres: IPSERVERA/dane/squidreport/
w katalogu tej strony: /var/www/htdocs/dane/squidreport mam: .htaccess:

Kod: Zaznacz cały

AuthName "Podaj haslo"
AuthType Basic
AuthUserFile /etc/httpd/.htpasswd
require valid-user
W /etc/httpd/.htpasswd mam plik .htpasswd:
user:zaszyfrowane_haslo_usera.

Niby wszystko powinno działać, ale jak wchodzę na adres tej strony: IPSERVERA/dane/squidreport/
to nie pyta mnie o hasło tylko od razu pokazuje stronę :neutral:
Co robię źle?

Re: apache jak zrobić stronę na hasło?

: 2016-01-19, 16:03
autor: tomatau
Dodaj po AuthType Basic

Kod: Zaznacz cały

AuthBasicProvider file
.htpasswd może być czytane przez apacha?

Re: apache jak zrobić stronę na hasło?

: 2016-01-20, 07:14
autor: cent4
Niestety - po dodaniu tego wpisu i restarcie apache dalej brak efektu.
Dalej swobodnie można wejść na stronę, nie podając żadnego hasła.

Re: apache jak zrobić stronę na hasło?

: 2016-01-20, 14:04
autor: tomatau
W httpd.conf w sekcji directory dla squiderporta masz dyrektywe?

Kod: Zaznacz cały

AllowOverride AuthConfig

Re: apache jak zrobić stronę na hasło?

: 2016-01-20, 14:48
autor: cent4
Mam tam:

Kod: Zaznacz cały

<Directory />
  #AllowOverride none
  AllowOverride AuthConfig
  Require all denied
</Directory>

Re: apache jak zrobić stronę na hasło?

: 2016-01-20, 15:37
autor: tomatau
W logach się nic nie pojawia?

Może nie wczytuje się odpowiedni moduł?
Tutaj info: http://httpd.apache.org/docs/2.4/howto/auth.html

Re: apache jak zrobić stronę na hasło?

: 2016-01-28, 14:43
autor: cent4
W logach nie widzę nic szczególnego...
Proszę o dalszą pomoc.

Re: apache jak zrobić stronę na hasło?

: 2016-01-29, 10:05
autor: cent4
W configu httpd.conf mam:

Kod: Zaznacz cały

<VirtualHost *>
<Directory />
  #AllowOverride AuthConfig
  #Require all denied
  Options FollowSymLinks
  AllowOverride None
</Directory>


<Directory /var/www/htdocs/dane/squidreport/>
  Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
  AllowOverride All
  Order allow,deny
  allow from all
  # This directive allows us to have apache2's default start page
  # in /apache2-default/, but still have / go to the right place
  #RedirectMatch ^/$ /apache2-default/
</Directory>
</VirtualHost>


Re: apache jak zrobić stronę na hasło?

: 2016-02-02, 22:21
autor: cent4
Problem był w konfiguracji apache:

Kod: Zaznacz cały

<Directory />
  AllowOverride none
  Require all denied
</Directory>

<Directory "/srv/httpd/htdocs">
  Options Indexes FollowSymLinks
  Require all granted
</Directory>
<Directory "/srv/httpd/htdocs/squidreport">
  Options Indexes FollowSymLinks Includes MultiViews
  AllowOverride AuthConfig
  Order allow,deny
  Allow from all
  Require all granted
</Directory>


Re: [rozw.] apache jak zrobić stronę na hasło?

: 2016-02-02, 22:27
autor: cent4
Podziękowanie dla użytkownika webster, który jest autorem rozwiązania