Strona 1 z 1

[Rozw.] użytkownik zmienia właściwości group folderu gdy coś do niego wrzuca

: 2018-11-19, 17:51
autor: cent4
Dlaczego gdy użytkownik przekopiuje do folderu jakiś plik zmienia właściwości group tego folderu i później już inni nie potrafią tam wejść (bo folde już ma właściwości innej grupy)?
Jest zasób dokumenty w sambie:

Kod: Zaznacz cały

[dokumenty]
	comment = Katalog z dokumentami !
	path = /home/dane/dokumenty
	available = yes
	browseable = yes
	writable = yes
	public = no
	guest only = no
	only user = no
	directory mask = 0777
	create mask = 0777
	users = @aaa, @bbb
	write list = @aaa, @bbb
	allow hosts = 10.0.0.1/24
	deny hosts = all
W tych dokumentach jest folder "wspólne", a w nim folder "dla wszystkich"
Folder "dla wszystkich" ma ustawione:

Kod: Zaznacz cały

drwxrwxr-x 15 root aaa 4096 Nov 6 06:42 dla wszystkich
jest user ktory tam wrzuca dane:

Kod: Zaznacz cały

id user1
uid=1002(user1) gid=1000(aaa) groups=1000(aaa),1001(ccc),1003(ddd),1004(eee),1005(fff),1008(ggg),1041(hhh)
Gdy user1 wrzuci tam coś wtedy cały folder nabywa właściwości fff

Jak to rozwiązać?

Re: użytkownik zmienia właściwości group folderu gdy coś do niego wrzuca

: 2018-11-20, 00:49
autor: mina86
Możesz podać konkretne kroki demonstrujące to zachowanie? Coś w stylu:

Kod: Zaznacz cały

sudo chown root:aaa '/home/dane/dokumenty/wspólne/dla wszystkich'
sudo chmod 775 '/home/dane/dokumenty/wspólne/dla wszystkich'
ls -ld '/home/dane' '/home/dane/dokumenty' '/home/dane/dokumenty/wspólne/ '/home/dane/dokumenty/wspólne/dla wszystkich'
id
toucd /tmp/example
cp /tmp/example '/home/date/dokumenty/wspólne/dla wszystkich'
ls -ld '/home/dane' '/home/dane/dokumenty' '/home/dane/dokumenty/wspólne/ '/home/dane/dokumenty/wspólne/dla wszystkich'

Re: użytkownik zmienia właściwości group folderu gdy coś do niego wrzuca

: 2018-11-20, 11:53
autor: cent4

Kod: Zaznacz cały

root@server:/home/# ls -ld "/home/dane/dokumenty/wspólny/dla wszystkich/"
drwxrwxr-x 16 root aaa 4096 Nov 19 17:06 /home/dane/dokumenty/wspólny/dla wszystkich/

Kod: Zaznacz cały

root@server:/home/# ls -ld "/home/dane/dokumenty/wspólny"          
drwxrwxr-x 45 user12 wspolny 4096 Nov 16 11:20 /home/dane/dokumenty/wspólny

Kod: Zaznacz cały

root@server:/home/# ls -ld "/home/dane/dokumenty/"
drwxr-xr-x 28 root aaa 4096 Nov 19 16:57 /home/dane/dokumenty/

Kod: Zaznacz cały

root@server:/home/# touch /tmp/example
root@server:/home/# cp /tmp/example "/home/dokumenty/wspólny/dla wszystkich/"
root@server:/home/#
bez problemu kopiuje example

Kod: Zaznacz cały

root@server:/home/# ls -ld "/home/dane/dokumenty/wspólny/dla wszystkich/"
drwxrwxr-x 16 root aaa 4096 Nov 19 17:06 /home/dane/dokumenty/wspólny/dla wszystkich/

Kod: Zaznacz cały

root@server:/home/# ls -ld "/home/dane/dokumenty/wspólny"          
drwxrwxr-x 45 user12 wspolny 4096 Nov 16 11:20 /home/dane/dokumenty/wspólny

Kod: Zaznacz cały

root@server:/home/# ls -ld "/home/dane/dokumenty/"
drwxr-xr-x 28 root aaa 4096 Nov 19 16:57 /home/dane/dokumenty/

Re: użytkownik zmienia właściwości group folderu gdy coś do niego wrzuca

: 2018-11-20, 22:30
autor: mina86
OK, to teraz nie wiem do końca w czym jest problem. Jak widać, uprawnienia katalogów się nie zmieniły w żaden sposób.

Re: użytkownik zmienia właściwości group folderu gdy coś do niego wrzuca

: 2018-11-21, 11:19
autor: cent4
No właśnie - kiedyś było tak, że jak jedna osoba wgrywała coś do tego folderu, a była z innej grupy głównej - wtedy cały folder przejmował właściwości tej grupy nie wiedzieć dlaczego, dziś też właśnie tak się zdarza - ale już nie zawsze - stąd pytanie dlaczego tak się dzieje?

Re: użytkownik zmienia właściwości group folderu gdy coś do niego wrzuca

: 2018-11-22, 01:26
autor: mina86
Nie ma scenariusza, w którym kopiowanie pliku do katalogu zmienia właściciela lub grupę tego katalogu. Użytkownik musiał albo bezpośrednio zmienić właściciela katalogu (czego nie może zrobić o ile nie był jego właścicielem) lub skasować ten katalog i stworzyć go na nawo (a do tego potrzebuje prawa do zapisu w katalogu nadrzędnym).

Być może masz na myśli sticky bit? Tylko, że on nie dotyczy katalogu, a plików w nim stworzonych. Jest też ACL, które może robić różne ciekawe rzeczy, ale nadal nie zmienia właścicieli istniejących katalogów.

Jeżeli to jest zasób SMB to może Windowsy coś mieszają?

Re: użytkownik zmienia właściwości group folderu gdy coś do niego wrzuca

: 2018-11-27, 13:12
autor: cent4
I znów ten user wrzucił plik do tego folderu i znów folder zmienił zarówno właściciela, jak i grupę :sad:
Co to może być - bo już ręce opadają

Re: użytkownik zmienia właściwości group folderu gdy coś do niego wrzuca

: 2018-11-27, 17:27
autor: Lizard
Pokaż cały plik smb.conf. Usuń wcześniej komentarze.

Re: użytkownik zmienia właściwości group folderu gdy coś do niego wrzuca

: 2018-11-27, 19:23
autor: cent4

Kod: Zaznacz cały

[global]
    workgroup = MSHOME
    realm = server
    netbios name = server
    server string = MOJ-Server
....................
    printcap name = /dev/null
    load printers = no
    disable spoolss = yes
    printing = bsd
    log file = /var/log/samba/log.%m
    max log size = 50
    security = user
    dns proxy = no
    map to guest = Bad User
    unix extensions = false
    oplocks = no
    socket options = IPTOS_LOWDELAY TCP_NODELAY SO_KEEPALIVE
    write cache size = 2097152
    use sendfile = true
    getwd cache = yes
    # Global security
    # public = yes
    mangled names=no
........
    display charset = ISO08859-2
    unix charset = ISO8859-2
    dos charset = 852
........
    wins support = yes.
    wins proxy = yes
    dns proxy = yes
    name resolve order = wins lmhosts hosts bcast
........
    directory mask = 0777
<------>create mask = 0777

[homes]
<------>path = /home/dane/dokumenty/%u
<------>read only = no
    browsable = no
    map archive = yes
    valid users = %S

[Public]
    path = /home/dane/dokumenty/wspólny/
    valid users = wr, log
    writable = yes
    browsable = yes
    read only = no.
    guest ok = yes.
    public = yes...
    create mask = 0777
    directory mask = 0777

[dokumenty]
<------>comment = Katalog z dokumentami !
<------>path = /home/dane/dokumenty
<------>available = yes
<------>browseable = yes
<------>writable = yes
<------>public = no
<------>guest only = no
<------>only user = no
<------>directory mask = 0777
<------>create mask = 0777
<------>users = @firma
<------>write list = @firma
<------>allow hosts = 10.0.0.1/24
<------>deny hosts = allRe: użytkownik zmienia właściwości group folderu gdy coś do niego wrzuca

: 2018-12-05, 10:55
autor: KLAPEK
W path masz "ó" czy "o"?
Czasem niestandardowe znaki mogą w pewnych konfiguracjach sprawiać problemy.

Re: użytkownik zmienia właściwości group folderu gdy coś do niego wrzuca

: 2018-12-07, 20:46
autor: cent4
Wygląda na to, że jest ok.
W jednym ze skryptów było polecenie chmod nie wiedzieć po co :-)