Firewall na NEO pod slackware--author JEZIOR :P dobry koleś

Serwery i sieci oparte na Slackware, wszelkiego rodzaju usługi, troubleshooting.

Moderatorzy: Moderatorzy, Administratorzy

Awatar użytkownika
grz3si3k
Użytkownik
Posty: 259
Rejestracja: 2004-05-22, 10:47

Firewall na NEO pod slackware--author JEZIOR :P dobry koleś

Post autor: grz3si3k »

U mnie pracuje na neo bez zajakniecia na SLACKWARE 9.1
plik zapisac jako rc.firewall, nadac prawa , skopiowac do /etc/rc.d..i kula :P

Kod: Zaznacz cały

#!/bin/sh
#v0.0.1beta - start 23.10.2003
#author Jezior :P
# FUCK THE COPYRIGHT, GET FROM THIS SCRIPT WHATEVER YOU WANT :P
##########################################################################
#ustawienia lokalne																			   #
##########################################################################
#sciezka do sysctl ( raczej zgodna dla wszystkich linuxow )
SYSCTL="/sbin/sysctl -w" 

#sciezka do iptables domyslnie ustawione dla slacka
IPT="/usr/sbin/iptables"
IPTS="/usr/sbin/iptables-save"
IPTR="/usr/sbin/iptables-restore"

# interface do internetu ( np. dla neo to bedzie ppp0)
INET_IFACE="ppp0"

#siec lokalna. popraw jesli trzeba
#LOCAL_IFACE="eth1"
#LOCAL_IP="192.168.1.254"
#LOCAL_NET="192.168.1.0/24"
#LOCAL_BCAST="192.168.1.255"

# interfejsy lokalne
LO_IFACE="lo"
LO_IP="127.0.0.1"

# w przypadku neo chyba <lol> trzeba jeszcze dodac "karte wirtualna" i odhaszowac potrzebne linie :)
#jest tego 3 lub 4 regulki, latwo znalezc :)
LO_IFACEV="eth0"
LO_IPW="192.168.60.30"

#koniec ustawien lokalnych
##########################################################################

# Ponizej mozna grzebac na wlasna odpowiedzialnosc :P

#argumenty uruchomieniowe skryptu
if [ "$1" = "usage" ] || [ "$1" = "help" ];
then
	echo ""
	echo " uzycie skryptu: {start | stop | save | restore | zapis}"
	echo ""
	echo " save - zapis firewall'a do /etc/rc.d/iptables ... "
	echo ""
	echo " restore - przywracanie firewall'a z /etc/rc.d/iptables ... "
	echo ""
	echo " zapis - zapisywanie regulek do pliku /etc/rc.d/iptable.save ... "
	echo ""
	echo " stop - zatrzymywanie firewall'a."
	echo ""
	exit 0
elif [ "$1" = "save" ]
then
	echo -n "zapis firewall'a do /etc/rc.d/iptables ... "
	$IPTS > /etc/rc.d/iptables
	echo "zrobione"
	exit 0
elif [ "$1" = "restore" ]
then
	echo -n "przywracanie firewall'a z /etc/rc.d/iptables ... "
	$IPTR < /etc/rc.d/iptables
	echo "zrobione"
	exit 0
elif [ "$1" = "zapis" ]
then
	echo -n "zapisywanie regulek do pliku /etc/rc.d/iptable.save ... "
	$IPTS > /etc/rc.d/iptable.save
	echo "zrobione"
	exit 0
fi


#stopowanie firewall'a
if [ "$1" == "stop" ]
then
 echo "zatrzymywanie firewall'a" 
 iptables -t filter -F > /dev/null 2>&1
 iptables -t filter -X > /dev/null 2>&1
 iptables -t nat -F > /dev/null 2>&1
 iptables -t nat -X > /dev/null 2>&1
# iptables -t mangle -F > /dev/null 2>&1
# iptables -t mangle -X > /dev/null 2>&1
 iptables -t filter -P INPUT ACCEPT > /dev/null 2>&1
 iptables -t filter -P OUTPUT ACCEPT > /dev/null 2>&1
 iptables -t filter -P FORWARD ACCEPT > /dev/null 2>&1
 iptables -t nat -P PREROUTING ACCEPT > /dev/null 2>&1
 iptables -t nat -P POSTROUTING ACCEPT > /dev/null 2>&1
 iptables -t nat -P OUTPUT ACCEPT > /dev/null 2>&1
# iptables -t mangle -P POSTROUTING ACCEPT > /dev/null 2>&1
# iptables -t mangle -P OUTPUT ACCEPT > /dev/null 2>&1
# iptables -t mangle -P PREROUTING ACCEPT > /dev/null 2>&1
# iptables -t mangle -P INPUT ACCEPT > /dev/null 2>&1
# iptables -t mangle -P FORWARD ACCEPT > /dev/null 2>&1
 if !(( `which modprobe 2>&1 | grep -c "which: no modprobe in"` )) && [ -a "/proc/modules" ]; then
  for MODULE in ipt_TTL iptable_mangle ipt_mark ipt_MARK ipt_MASQUERADE ip_nat_irc ip_nat_ftp ipt_LOG ipt_limit ipt_REJECT ip_conntrack_irc ip_conntrack_ftp ipt_state iptable_nat iptable_filter ip_tables; do
   if (( `lsmod | grep -c "$MODULE"` )); then
	rmmod $MODULE > /dev/null 2>&1
   fi
  done
 fi
 echo -n " -> Firewall wylaczony."
#exit
#czyszczenie tablic polaczen
 echo " [ czyszczenie starych polaczen... ]" 
 COUNT=`iptables -nL INPUT | grep -c "tcp-reset"`
 TAB=$COUNT
 while [ "$((COUNT--))" -gt "0" ]; do
  iptables -D INPUT 1
 done
 COUNT=`iptables -nL FORWARD | grep -c "tcp-reset"`
 while [ "$((COUNT--))" -gt "0" ]; do
  iptables -D FORWARD 1
 done
 echo "-> stare polaczenia wyczyszczone... ( $TAB )...."
 exit 0
fi


##########################################################################
#
#Ladujemy moduly
#

echo "ladowanie modulow iptables ..."

# modul podstawowy
/sbin/modprobe ip_tables

# zastanawiam sie czy nie wywalic tego modulu...
#/sbin/modprobe ip_conntrack

# modul filrtujacy
# /sbin/modprobe iptable_filter

# modul nat-u
# /sbin/modprobe iptable_nat

# modul logujacy ztargetowane pakiety
# /sbin/modprobe ipt_LOG

# do limitowania liczby pakietow na sec/min/hr
# /sbin/modprobe ipt_limit

# modul maskarady
# /sbin/modprobe ipt_MASQUERADE

# filtrowanie uzywajace "wlasciciela" jako czesci regulki filtrowania
# /sbin/modprobe ipt_owner

# odmowa i zwrot ICMP, odpowiedz konfigurowalna. defaultowo - odmowa polaczenia
# /sbin/modprobe ipt_REJECT

# tego modulu nier moge jeszcze rozgryzc...
# /sbin/modprobe ipt_tcpmss

# pozwalamy na wybieranie wielu portow jednoczesnie zamiast pojedynczych
# /sbin/modprobe multiport

# sprawdzanie na obecnosc flag w pakietach
# /sbin/modprobe ipt_state

# do wylapywania pakietow z blednymi flagami
# /sbin/modprobe ipt_unclean

# modul wymagany w przypadku non-passive FTP
/sbin/modprobe ip_nat_ftp

# modul sledzenia polaczen ftp ( wywalic?)
#/sbin/modprobe ip_conntrack_ftp

# modul do sledzenia polaczen IRC
#/sbin/modprobe ip_conntrack_irc


##########################################################################
# konfiguracja parametrow kernela ( duza czesc zerznieta od innych :P:P:P )

#wlaczenie forwardowania w kernelu
if [ "$SYSCTL" = "" ]
then
  echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
else
  $SYSCTL net.ipv4.ip_forward="1"
fi

# wlaczenie wspomagania w przypadku dynamicznego IP ( neo, modem, dhcp.... )
if [ "$SYSCTL" = "" ]
then
  echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr
else
  $SYSCTL net.ipv4.ip_dynaddr="1"
fi

# wlaczenie ochrony przed SYN FLOOD
if [ "$SYSCTL" = "" ]
then
  echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies
else
  $SYSCTL net.ipv4.tcp_syncookies="1"
fi

# walidacja zrodla pakietow
if [ "$SYSCTL" = "" ]
then
  echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
else
  $SYSCTL net.ipv4.conf.all.rp_filter="1"
fi

# ten parametr instruuje kernel o ignorowaniu zadan ICMP
# powinno pomagac w odpieraniu atakow DoS
if [ "$SYSCTL" = "" ]
then
  echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts
else
  $SYSCTL net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts="1"
fi

#przyjmowanie lub odrzucanie zrodla rutowanych pakietow 
#zazwyczaj jest wlaczone, ta opcja je wylacza ze wzgledu 
#na mozliwosc naruszenia bezpieczenstwa

if [ "$SYSCTL" = "" ]
then
  echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_source_route
else
  $SYSCTL net.ipv4.conf.all.accept_source_route="0"
fi

# ta opcja pozwala na przekierowania ICMP tylko z listy naszych gatewayow
if [ "$SYSCTL" = "" ]
then
  echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/secure_redirects
else
  $SYSCTL net.ipv4.conf.all.secure_redirects="1"
fi

# ta opcja loguje pakiety z "niemozliwych" adresow
if [ "$SYSCTL" = "" ]
then
  echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/log_martians
else
  $SYSCTL net.ipv4.conf.all.log_martians="1"
fi


##########################################################################
# przeladowanie aktualnych tabel

echo "przeladowuje tabele ..."

# resetowanie standartowych regulek
$IPT -P INPUT ACCEPT
$IPT -P FORWARD ACCEPT
$IPT -P OUTPUT ACCEPT
#$IPT -t nat -P PREROUTING ACCEPT
#$IPT -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
#$IPT -t nat -P OUTPUT ACCEPT
#$IPT -t mangle -P PREROUTING ACCEPT
#$IPT -t mangle -P OUTPUT ACCEPT

# przeladowanie wszystkich tabel
$IPT -F
#$IPT -t nat -F
#$IPT -t mangle -F

# wymazanie wszystkich lancuchow
$IPT -X
#$IPT -t nat -X
#$IPT -t mangle -X

##########################################################################
# konfiguracja zasad

# tabela filtrowania

# zabraniamy wszystkiego

$IPT -P INPUT DROP
$IPT -P OUTPUT DROP
$IPT -P FORWARD DROP

# lecimy regulki

echo "laduje lancuchy ..."

# lancuch do filtrowania "zlych" pakietow
$IPT -N bad_packets

# jeszcze jeden...
$IPT -N bad_tcp_packets

# tworzymy osobne lancuchy dla icmp, tcp (incoming & outgoing),
# i dla przychodzacych udp.

$IPT -N icmp_packets

# uzywany dla przychodzacych z internetu pakietow UDP 
$IPT -N udp_inbound

# uzywane dla wychodzacych uslug UDP z localnetu
# Defaultowo pozwalamy
$IPT -N udp_outbound

# uzywane do pozwalania przychodzacym uslugom jesli potrzebne
# Defaultowo blad oprocz polaczen ustanowionych
$IPT -N tcp_inbound

# uzywane do blokowania wychodzacych uslug z localnetu
# Defaultowo pozwalamy
$IPT -N tcp_outbound

###############################################################################
#
# lancuchy
#

# lancuchy bad_packets
#
# Dropujemy zle pakiety natychmiast po uprzednim zalogowaniu :P
$IPT -A bad_packets -p ALL -m state --state INVALID -j LOG --log-prefix "fp=bad_packets:1 a=DROP "
$IPT -A bad_packets -p ALL -m state --state INVALID -j DROP

# nastepnie sprawdzamy czy wszystko inne jest oki :)
$IPT -A bad_packets -p tcp -j bad_tcp_packets

# jesli tak, to wracamy
$IPT -A bad_packets -p ALL -j RETURN

# lancuchy bad_tcp_packets

# powrot do "wzywajacego" lancucha jesli pakiet przychodzi z localnetu.
# opcja w sumie dla duzych sieci lokalnych
#$IPT -A bad_tcp_packets -p tcp -i $LOCAL_IFACE -j RETURN

#localnet - raczej zostawic jak jest, nie chcialo mi sie komentowac bo cholera duzo tego :P
# $IPT -A bad_tcp_packets -p tcp -i $LOCAL_IFACE ! --syn -m state --state NEW -j DROP

$IPT -A bad_tcp_packets -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j LOG --log-prefix "fp=bad_tcp_packets:1 a=DROP "
$IPT -A bad_tcp_packets -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP

# wszystko oki wiec powrot
$IPT -A bad_tcp_packets -p tcp -j RETURN

# lancuch icmp_packets

# pakiety ICMP powinny zawsze miescic sie w warstwie 2 ramki
# i nigdy nie powinny byc zfragmentowane
# zfragmentowane pakiety ICMP sa typowa oznaka ataku DoS
$IPT -A icmp_packets --fragment -p ICMP -j LOG --log-prefix "fp=icmp_packets:1 a=DROP "
$IPT -A icmp_packets --fragment -p ICMP -j DROP

# te lancuchy sa dla przychodzacych pakietow type 8 ICMP
# (Echo Request) i jest defaultowo odrzucany.
# odhaszuj rowniez linijke LOG jesli chcesz aby pingowania byly logowane
 $IPT -A icmp_packets -p ICMP -s 0/0 --icmp-type 8 -j LOG --log-prefix "fp=icmp_packets:2 a=ACCEPT "

# Echo - odhaszuj jesli chcesz aby mozna bylo pingnac router.
 $IPT -A icmp_packets -p ICMP -s 0/0 --icmp-type 8 -j ACCEPT

# akceptujemy z przychodzacych pakiety ICMP typu Time Exceeded
$IPT -A icmp_packets -p ICMP -s 0/0 --icmp-type 11 -j ACCEPT

# brak regul pozwalajacych, wiec powrot
$IPT -A icmp_packets -p ICMP -j RETURN


##########################################################################
# TCP & UDP

# lancuchy udp_inbound

# mowimy goodbye to microshit netbios
$IPT -A udp_inbound -p UDP -s 0/0 --destination-port 137 -j DROP
$IPT -A udp_inbound -p UDP -s 0/0 --destination-port 138 -j DROP

# jesli korzystasz z DHCP to odhaszuj
#$IPT -A udp_inbound -p UDP -s 0/0 --source-port 67 --destination-port 68 -j ACCEPT

# przychodzace UDP bez zadania odbijamy...
$IPT -A udp_inbound -p UDP -j RETURN

# lancuchy udp_outbound

# blokowanie wychodzacego ICQ
#$IPT -A udp_outbound -p UDP -s 0/0 --destination-port 4000 -j REJECT

# jesli nie ma regulek zabraniajacych to akceptujemy
$IPT -A udp_outbound -p UDP -s 0/0 -j ACCEPT


##########################################################################
# lancuchy tcp_inbound

# serwis identd, reject przyspiesza logowanie...
$IPT -A tcp_inbound -p TCP -s 0/0 --destination-port 113 -j REJECT
# $IPT -A tcp_inbound -p TCP -s 0/0 --destination-port 113 -j ACCEPT
$IPT -A udp_inbound -p UDP -s 0/0 --destination-port 113 -j REJECT
#$IPT -A udp_inbound -p UDP -s 0/0 --destination-port 113 -j ACCEPT

##########################################################################
# uslugi dostepne z zewnatrz

# indianiec
#$IPT -A tcp_inbound -p TCP -s 0/0 --destination-port 80 -j ACCEPT

# indianiec w wersji ssl
#$IPT -A tcp_inbound -p TCP -s 0/0 --destination-port 443 -j ACCEPT

# sshd
#$IPT -A tcp_inbound -p TCP -s 0/0 --destination-port 22 -j ACCEPT
# rozne inne uslugi..... odhaszowac lub dodac w razie potrzeby...
#$IPT -A tcp_inbound -p TCP -s 0/0 --destination-port 8000:8001 -j ACCEPT
#$IPT -A tcp_inbound -p UDP -s 0/0 --destination-port 8000:8001 -j ACCEPT

# brak regulki, powrot
$IPT -A tcp_inbound -p TCP -j RETURN

##########################################################################
#uslugi jakie chcemy zablokowac dla sieci lokalnej
# blokowanie wychodzacego IRC
#$IPT -A tcp_outbound -p TCP -s 0/0 --destination-port 194 -j REJECT

# blokowanie wychodzacego telnetu
#$IPT -A tcp_outbound -p TCP -s 0/0 --destination-port 23 -j REJECT

# blokowanie internet messengerow ( przyklady... )

# AIM
#$IPT -A tcp_outbound -p TCP -s 0/0 --destination-port 5190 -j REJECT

# grafika przez AIM'a
#$IPT -A tcp_outbound -p TCP -s 0/0 --destination-port 4443 -j REJECT

# MSN Messenger
#$IPT -A tcp_outbound -p TCP -s 0/0 --destination-port 1863 -j REJECT

# brak regulek zabraniajacych wiec akceptujemy
$IPT -A tcp_outbound -p TCP -s 0/0 -j ACCEPT

##########################################################################
# lancuchy INPUT

echo "laduje lancuchy INPUT ..."

# pozwol na wszystko dla ifejsu lo
$IPT -A INPUT -p ALL -i $LO_IFACE -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -p ALL -i $LO_IFACEV -j ACCEPT

# Drop bad packets
$IPT -A INPUT -p ALL -j bad_packets

# modemy kablowe DOCSIS
# $IPT -A INPUT -p ALL -d 224.0.0.1 -j DROP
# $IPT -A INPUT -p ALL -d 224.0.0.1 -j ACCEPT

# zasady dla sieci lokalnej (dostep do gateway'a dla samych siebie)
#$IPT -A INPUT -p ALL -i $LOCAL_IFACE -s $LOCAL_NET -j ACCEPT
#$IPT -A INPUT -p ALL -i $LOCAL_IFACE -d $LOCAL_BCAST -j ACCEPT


# zasady dla pakietow "przychodzacych"

# akceptujemy juz ustanowione polaczenia
$IPT -A INPUT -p ALL -i $INET_IFACE -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

# rutujemy reszte wlasciwych pakietow
$IPT -A INPUT -p TCP -i $INET_IFACE -j tcp_inbound
$IPT -A INPUT -p UDP -i $INET_IFACE -j udp_inbound
$IPT -A INPUT -p ICMP -i $INET_IFACE -j icmp_packets

# odrzucamy bez logowania
$IPT -A INPUT -p ALL -d 255.255.255.255 -j DROP

# logujemy pakiety ktore ciagle nie pasuja...
$IPT -A INPUT -j LOG --log-prefix "fp=ip_in:99 a=DROP "

##########################################################################
# lancuchy FORWARD

echo "laduje lancuchy FORWARD ..."

# regulki do nat-u

# odrzucamy zle pakiety
$IPT -A FORWARD -p ALL -j bad_packets

# akceptujemy pakiety TCP ktore chcemy forwardowac z localnetu
#$IPT -A FORWARD -p tcp -i $LOCAL_IFACE -j tcp_outbound

# akceptujemy pakiety UDP ktore chcemy forwardowac z localnetu
#$IPT -A FORWARD -p udp -i $LOCAL_IFACE -j udp_outbound

# jesli nie sa zablokowane akceptujemy wszystkie pakiety z localnetu
#$IPT -A FORWARD -p ALL -i $LOCAL_IFACE -j ACCEPT

# ustanawiamy polaczenia z internetem
#$IPT -A FORWARD -i $INET_IFACE -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

# logujemy pakiety ktore ciagle nie pasuja...
$IPT -A FORWARD -j LOG --log-prefix "fp=ip_forward:99 a=DROP "

##########################################################################
# lancuchy OUTPUT

echo "laduje lancuchy OUTPUT ..."

# generalnie ufamy pakietom wychodzacym :P
# ale, "zle" pakieciki ICMP powinny "zejsc" :P
$IPT -A OUTPUT -m state -p icmp --state INVALID -j DROP

# Localhost
$IPT -A OUTPUT -p ALL -s $LO_IP -j ACCEPT
$IPT -A OUTPUT -p ALL -s $LO_IPW -j ACCEPT
$IPT -A OUTPUT -p ALL -o $LO_IFACE -j ACCEPT
$IPT -A OUTPUT -p ALL -o $LO_IFACEV -j ACCEPT

# do sieci lokalnej
#$IPT -A OUTPUT -p ALL -s $LOCAL_IP -j ACCEPT
#$IPT -A OUTPUT -p ALL -o $LOCAL_IFACE -j ACCEPT

# do internet'u
$IPT -A OUTPUT -p ALL -o $INET_IFACE -j ACCEPT

# logujemy pakiety ktore ciagle nie pasuja...
$IPT -A OUTPUT -j LOG --log-prefix "fp=ip_out:99 a=DROP "

##########################################################################
# tabela nat-u

echo "laduje lancuchy nat ..."

# lancuchy postrouting

#$IPT -t nat -A POSTROUTING -o $INET_IFACE -j MASQUERADE

echo "Zrobione:P"


:wink:

Awatar użytkownika
ahes
Użytkownik
Posty: 1047
Rejestracja: 2004-05-28, 10:44
Lokalizacja: Krakow
Kontakt:

Re: Firewall na NEO pod slackware--author JEZIOR :P dobry k

Post autor: ahes »

najbardziej podoba mi sie 4-ta linia:
# FUCK THE COPYRIGHT, GET FROM THIS SCRIPT WHATEVER YOU WANT :P
[b][url=http://rootnode.net]rootnode.net[/url] :: Konta shellowe z piekła[/b]

Awatar użytkownika
grz3si3k
Użytkownik
Posty: 259
Rejestracja: 2004-05-22, 10:47

Re: Firewall na NEO pod slackware--author JEZIOR :P dobry k

Post autor: grz3si3k »

ahes pisze:najbardziej podoba mi sie 4-ta linia:
# FUCK THE COPYRIGHT, GET FROM THIS SCRIPT WHATEVER YOU WANT :P
:lol:

Awatar użytkownika
rapid
Użytkownik
Posty: 323
Rejestracja: 2004-05-29, 11:21

Re: Firewall na NEO pod slackware--author JEZIOR :P dobry koleś

Post autor: rapid »

firewall moze i dobry ale straszliwie dlugi... Mozna przeciez napisac firewalla krotszego i spelniajace nasze oczekiwania...

Awatar użytkownika
grz3si3k
Użytkownik
Posty: 259
Rejestracja: 2004-05-22, 10:47

Re: Firewall na NEO pod slackware--author JEZIOR :P dobry koleś

Post autor: grz3si3k »

rapid pisze:firewall moze i dobry ale straszliwie dlugi... Mozna przeciez napisac firewalla krotszego i spelniajace nasze oczekiwania...
czyli tak jak przypuszczałem : za długi..za szeroki za nie tego no...ok rapid napisz, daj zobaczymy..skoro ci szkoda 15 kb i 2 sekund na załadowanie łancuchów... :evil:
co za ludzie..........

Awatar użytkownika
rapid
Użytkownik
Posty: 323
Rejestracja: 2004-05-29, 11:21

Re: Firewall na NEO pod slackware--author JEZIOR :P dobry koleś

Post autor: rapid »

grz3si3k pisze:
rapid pisze:firewall moze i dobry ale straszliwie dlugi... Mozna przeciez napisac firewalla krotszego i spelniajace nasze oczekiwania...
czyli tak jak przypuszczałem : za długi..za szeroki za nie tego no...ok rapid napisz, daj zobaczymy..skoro ci szkoda 15 kb i 2 sekund na załadowanie łancuchów... :evil:
co za ludzie..........
let's flame
nie co za ludzie tylko komus moze byc taki firewall byc zbedny... moge sobie sam napisac podstawowy firewall ktory bedzie spelnial moje zalozenia... Ogolnie firewall mi sie podoba i napewno wiele rzeczy sie z niego naucze analizujac jego kod, ale napewno nie bede go uzywal w takiej oto postaci w jakiej jest.
Ze tobie sie podoba i ze ty uzywasz to nie znaczy ze firewall jest boski i kazdy musi tak uwazac.
EOF
Ostatnio zmieniony 2004-05-29, 12:49 przez rapid, łącznie zmieniany 2 razy.

Awatar użytkownika
ahes
Użytkownik
Posty: 1047
Rejestracja: 2004-05-28, 10:44
Lokalizacja: Krakow
Kontakt:

Re: Firewall na NEO pod slackware--author JEZIOR :P dobry koleś

Post autor: ahes »

rapid pisze:firewall moze i dobry ale straszliwie dlugi... Mozna przeciez napisac firewalla krotszego i spelniajace nasze oczekiwania...
mysle ze tutaj chodzilo o pewna uniwersalnosc i standaryzacje z /etc/rc.d
[b][url=http://rootnode.net]rootnode.net[/url] :: Konta shellowe z piekła[/b]

Awatar użytkownika
grz3si3k
Użytkownik
Posty: 259
Rejestracja: 2004-05-22, 10:47

Re: Firewall na NEO pod slackware--author JEZIOR :P dobry koleś

Post autor: grz3si3k »

rapid pisze:
grz3si3k pisze:
rapid pisze:firewall moze i dobry ale straszliwie dlugi... Mozna przeciez napisac firewalla krotszego i spelniajace nasze oczekiwania...
czyli tak jak przypuszczałem : za długi..za szeroki za nie tego no...ok rapid napisz, daj zobaczymy..skoro ci szkoda 15 kb i 2 sekund na załadowanie łancuchów... :evil:
co za ludzie..........
let's flame
nie co za ludzie tylko komus moze byc taki firewall byc zbedny... moge sobie sam napisac podstawowy firewall ktory bedzie spelnial moje zalozenia... Ogolnie firewall mi sie podoba i napewno wiele rzeczy sie z niego naucze analizujac jego kod, ale napewno nie bede go uzywal w takiej oto postaci w jakiej jest.
Ze tobie sie podoba i ze ty uzywasz to nie znaczy ze firewall jest boski i kazdy musi tak uwazac.
EOF
czy ja gdzies napisałem ze jest boski...??
dziwny jestes..jesli komus moze byc zbedny to po prostu sie nie wypowiada a jak komus jest potrzebny to z tego kozysta i po co narzekac...
:P

Awatar użytkownika
ahes
Użytkownik
Posty: 1047
Rejestracja: 2004-05-28, 10:44
Lokalizacja: Krakow
Kontakt:

Re: Firewall na NEO pod slackware--author JEZIOR :P dobry koleś

Post autor: ahes »

grz3si3k pisze: czy ja gdzies napisałem ze jest boski...??
ROTFL.
a swoja droga jest boski :P. mozna sie z niego wiele nauczyc bez koniecznosci przedzierania sie przez manuale. IMHO skrypt moze posluzyc jako odpowiedz na wiele pytan dotyczacych ustawien firewalli bardzo czesto pojawiajacych sie na grupach. mysle ze nie ma sie juz o co wspierac. nikt nikomu nie kaze go uzywac.
[b][url=http://rootnode.net]rootnode.net[/url] :: Konta shellowe z piekła[/b]

Awatar użytkownika
grz3si3k
Użytkownik
Posty: 259
Rejestracja: 2004-05-22, 10:47

Re: Firewall na NEO pod slackware--author JEZIOR :P dobry koleś

Post autor: grz3si3k »

ahes pisze:
grz3si3k pisze: czy ja gdzies napisałem ze jest boski...??
ROTFL.
a swoja droga jest boski :P. mozna sie z niego wiele nauczyc bez koniecznosci przedzierania sie przez manuale. IMHO skrypt moze posluzyc jako odpowiedz na wiele pytan dotyczacych ustawien firewalli bardzo czesto pojawiajacych sie na grupach. mysle ze nie ma sie juz o co wspierac. nikt nikomu nie kaze go uzywac.
dokładnie i druga sprawa..ludzie którzy własny czas poswiecają na napisanie skryptu, progsa..i czego tam kolwiek poswiecaja swój czas i chyba odrobina szacunku tez im sie nalezy mimo .....4 linii kodu :lol: :lol: :wink:
:: FreeBSD ::
separating the men from the boys...:P

Awatar użytkownika
rapid
Użytkownik
Posty: 323
Rejestracja: 2004-05-29, 11:21

Re: Firewall na NEO pod slackware--author JEZIOR :P dobry koleś

Post autor: rapid »

grz3si3k pisze: dokładnie i druga sprawa..ludzie którzy własny czas poswiecają na napisanie skryptu, progsa..i czego tam kolwiek poswiecaja swój czas i chyba odrobina szacunku tez im sie nalezy mimo
czy ja gdzie nie szanuje autora? po prostu wyrazam swoja opinie :) Jeden lubi czekolade a drugi batoniki :lol:

jezior
Użytkownik
Posty: 20
Rejestracja: 2004-06-02, 10:44
Kontakt:

Re: Firewall na NEO pod slackware--author JEZIOR :P dobry koleś

Post autor: jezior »

rapid pisze:
grz3si3k pisze: dokładnie i druga sprawa..ludzie którzy własny czas poswiecają na napisanie skryptu, progsa..i czego tam kolwiek poswiecaja swój czas i chyba odrobina szacunku tez im sie nalezy mimo
czy ja gdzie nie szanuje autora? po prostu wyrazam swoja opinie :) Jeden lubi czekolade a drugi batoniki :lol:
Nie wiem czy ktos zauwazyl, ale prawie polowa tego skryptu to komentarze ;). A pisalem go tak aby sie nadawal do wiekszosci zastosowan z laczem neo.

A tak przy okazji witam forumowiczów.
--
jezior
"I znowu k$#%^ nie byłem asertywny!"

Awatar użytkownika
Corvin
Administrator
Posty: 1143
Rejestracja: 2004-05-21, 15:04
Lokalizacja: Gdańsk

Re: Firewall na NEO pod slackware--author JEZIOR :P dobry koleś

Post autor: Corvin »

jezior pisze: Nie wiem czy ktos zauwazyl, ale prawie polowa tego skryptu to komentarze ;). A pisalem go tak aby sie nadawal do wiekszosci zastosowan z laczem neo.
A tak przy okazji witam forumowiczów.
Witamy :D, masz moze zainstalowanego Slackintosha? Bo widzę, że masz Mac Os X? Mam dwóch znajomych z tym systemem :) (ale niestety nie mają Slackintosha :/).
"Spróbuj zapalić maleńką świeczkę zamiast przeklinać ciemność."
Konfucjusz

jezior
Użytkownik
Posty: 20
Rejestracja: 2004-06-02, 10:44
Kontakt:

Re: Firewall na NEO pod slackware--author JEZIOR :P dobry koleś

Post autor: jezior »

Corvin pisze:
jezior pisze: Nie wiem czy ktos zauwazyl, ale prawie polowa tego skryptu to komentarze ;). A pisalem go tak aby sie nadawal do wiekszosci zastosowan z laczem neo.
A tak przy okazji witam forumowiczów.
Witamy :D, masz moze zainstalowanego Slackintosha? Bo widzę, że masz Mac Os X? Mam dwóch znajomych z tym systemem :) (ale niestety nie mają Slackintosha :/).
Moj user_agent_string to "fake" ;)
Nie lubie zbyt "wscibskich" site'ów.
Na desktopach mam FreeBSD 5.2.1 a slacka na routerach/serwerze. Wszystko jak narazie x86 ;)

Ps. Moze sie jakos do tego forum przyzwyczaje... Nie znosze "migajacych" forów. Ale chyba czas najwyzszy sie przyzwyczaic :|

pzdr
--
jezior
"I znowu k$#%^ nie byłem asertywny!"

Awatar użytkownika
Corvin
Administrator
Posty: 1143
Rejestracja: 2004-05-21, 15:04
Lokalizacja: Gdańsk

Re: Firewall na NEO pod slackware--author JEZIOR :P dobry koleś

Post autor: Corvin »

jezior pisze: Moj user_agent_string to "fake" ;)
Nie lubie zbyt "wscibskich" site'ów.
Na desktopach mam FreeBSD 5.2.1 a slacka na routerach/serwerze. Wszystko jak narazie x86 ;)

Ps. Moze sie jakos do tego forum przyzwyczaje... Nie znosze "migajacych" forów. Ale chyba czas najwyzszy sie przyzwyczaic :|
pzdr
Tnij proszę troszke posty, już zrobiłem ankietę na ten temat w Inne/Nasze Forum
"Spróbuj zapalić maleńką świeczkę zamiast przeklinać ciemność."
Konfucjusz

ODPOWIEDZ