Dziwne zachowanie firefoxa w currencie

Instalacja Slackware Linux, problemy i wstępna konfiguracja, aktualizacje do nowszych wersji.

Moderatorzy: Moderatorzy, Administratorzy

pejter
Użytkownik
Posty: 274
Rejestracja: 2005-09-21, 23:47

Dziwne zachowanie firefoxa w currencie

Post autor: pejter »

Witam,

Mam dziwny problem, zainstalowałem currenta chyba z 22,12 Objawił się dziwny problem z firefoxem, mam założonych 3 userów na 2 firefox nie pobiera plików, na 1 i roocie pobiera. Sprawdzałem prawa dostępu do katalogów wszystko wygląda że jest w normie.
Jest to kompletnie nowa instalacja żadnych dodatków nie ma kompletnie świeże wszystko.
Jak na stronie jest zdjęcie to można je zapisać, ale jak są pliki do pobrania udostępnione to już nie.

Może ktoś z szanownych zebranych tu coś poradzi.
Przy wychodzeniu z xów zauwarzyłem z 2 razy taką sieczkę ale nie mam żadnych procesów gconfd, i nie wiem czy to ma coś wspólnego.

Kod: Zaznacz cały

B��d GConf: Nie mo�na nawi�za� po��czenia z serwerem konfiguracji: B��d us�ugi D-Bus: Nie mo�na przypisa� warto�ci kluczowi /desktop/gnome/url-handlers/http/command, poniewa� serwerowi konfiguracji nie podano �adnej zapisywalnej bazy danych. Dwa najcz�stsze �r�d�a tego problemu to: 1) skonfigurowana w /etc/gconf/2/path �cie�ka nie zawiera �adnych baz danych lub nie zosta�a odnaleziona; 2) w jaki� spos�b zosta�y uruchomione dwa procesy gconfd; 3) system operacyjny jest niepoprawnie skonfigurowany i blokowanie nie dzia�a w katalogu domowym zamontowanym po NFS; 4) pad�a maszyna kliencka, korzystaj�ca z NFS-a i przy ponownym uruchamianiu nie powiadomi�a serwera o konieczno�ci porzucenia pozosta�ych blokad. Je�li
istniej� dwa procesy gconfd (albo istnia�y w chwili uruchamiania drugiego), mo�e pom�c wylogowanie si�, usuni�cie wszystkich proces�w gconfd i ponowne zalogowanie. Je�li istniej� nieu�ywane blokady, usu� ~/.gconf*/*lock. By� mo�e problem pojawi� si� z powodu pr�by jednoczesnego u�ycia GConfd z dw�ch maszyn, podczas gdy domy�lna konfiguracja ORBit nie zezwala na zdalne po��czenia CORBA - konieczne mo�e by� uaktywnienie obs�ugi TCP w serwerze ORBit poprzez umieszczenie w pliku
/etc/orbitrc wiersza ORBIIOPIPv4=1. Aby pozna� szczeg�y na temat powsta�ego problemu, przejrzyj user.* w dzienniku systemowym. Z ka�dym katalogiem domowym mo�e by� zwi�zany tylko jeden proces gconfd i musi on posiada� blokad� w ~/.gconfd
oraz pliki blokad powi�zane z miejscami przechowywania konfiguracji, np. ~/.gconf.
B��d GConf: Nie mo�na nawi�za� po��czenia z serwerem konfiguracji: B��d us�ugi D-Bus: Nie mo�na przypisa� warto�ci kluczowi /desktop/gnome/url-handlers/https/command, poniewa� serwerowi konfiguracji nie podano �adnej zapisywalnej bazy danych. Dwa najcz�stsze �r�d�a tego problemu to: 1) skonfigurowana w /etc/gconf/2/path �cie�ka nie zawiera �adnych baz danych lub nie zosta�a odnaleziona; 2) w jaki� spos�b zosta�y uruchomione dwa procesy gconfd; 3) system operacyjny jest niepoprawnie skonfigurowany i blokowanie nie dzia�a w katalogu domowym zamontowanym po NFS; 4) pad�a maszyna kliencka, korzystaj�ca z NFS-a i przy ponownym uruchamianiu nie powiadomi�a serwera o konieczno�ci porzucenia pozosta�ych blokad. Je�li istniej� dwa procesy gconfd (albo istnia�y w chwili uruchamiania drugiego), mo�e pom�c wylogowanie si�, usuni�cie wszystkich proces�w gconfd i ponowne zalogowanie. Je�li istniej� nieu�ywane blokady, usu� ~/.gconf*/*lock. By� mo�e problem pojawi� si� z powodu pr�by jednoczesnego u�ycia GConfd z dw�ch maszyn, podczas gdy domy�lna konfiguracja ORBit nie zezwala na zdalne po��czenia CORBA - konieczne mo�e by� uaktywnienie obs�ugi TCP w serwerze ORBit poprzez umieszczenie w pliku /etc/orbitrc wiersza ORBIIOPIPv4=1. Aby pozna� szczeg�y na temat powsta�ego problemu, przejrzyj user.* w dzienniku systemowym. Z ka�dym katalogiem domowym mo�e by� zwi�zany tylko jeden proces gconfd i musi on posiada� blokad� w ~/.gconfd oraz pliki blokad powi�zane z miejscami przechowywania konfiguracji, np. ~/.gconf.
B��d GConf: Nie mo�na nawi�za� po��czenia z serwerem konfiguracji: B��d us�ugi D-Bus: Nie mo�na przypisa� warto�ci kluczowi /desktop/gnome/url-handlers/ftp/command, poniewa� serwerowi konfiguracji nie podano �adnej zapisywalnej bazy danych. Dwa najcz�stsze �r�d�a tego problemu to: 1) skonfigurowana w /etc/gconf/2/path �cie�ka nie zawiera �adnych baz danych lub nie zosta�a odnaleziona; 2) w jaki� spos�b zosta�y uruchomione dwa procesy gconfd; 3) system operacyjny jest niepoprawnie skonfigurowany i blokowanie nie dzia�a w katalogu domowym zamontowanym po NFS; 4) pad�a maszyna kliencka, korzystaj�ca z NFS-a i przy ponownym uruchamianiu nie powiadomi�a serwera o konieczno�ci porzucenia pozosta�ych blokad. Je�li istniej� dwa procesy gconfd (albo istnia�y w chwili uruchamiania drugiego), mo�e pom�c wylogowanie si�, usuni�cie wszystkich proces�w gconfd i ponowne zalogowanie. Je�li istniej� nieu�ywane blokady, usu� ~/.gconf*/*lock. By� mo�e problem pojawi� si� z powodu pr�by jednoczesnego u�ycia GConfd z dw�ch maszyn, podczas gdy domy�lna konfiguracja ORBit nie zezwala na zdalne po��czenia CORBA - konieczne mo�e by� uaktywnienie obs�ugi TCP w serwerze ORBit poprzez umieszczenie w pliku /etc/orbitrc wiersza ORBIIOPIPv4=1. Aby pozna� szczeg�y na temat powsta�ego problemu, przejrzyj user.* w dzienniku systemowym. Z ka�dym katalogiem domowym mo�e by� zwi�zany tylko jeden proces gconfd i musi on posiada� blokad� w ~/.gconfd oraz pliki blokad powi�zane z miejscami przechowywania konfiguracji, np. ~/.gconf.
B��d GConf: Nie mo�na nawi�za� po��czenia z serwerem konfiguracji: B��d us�ugi D-Bus: Nie mo�na przypisa� warto�ci kluczowi /desktop/gnome/url-handlers/chrome/command, poniewa� serwerowi konfiguracji nie podano �adnej zapisywalnej bazy danych. Dwa najcz�stsze �r�d�a tego problemu to: 1) skonfigurowana w /etc/gconf/2/path �cie�ka nie zawiera �adnych baz danych lub nie zosta�a odnaleziona; 2) w jaki� spos�b zosta�y uruchomione dwa procesy gconfd; 3) system operacyjny jest niepoprawnie skonfigurowany i blokowanie nie dzia�a w katalogu domowym zamontowanym po NFS; 4) pad�a maszyna kliencka, korzystaj�ca z NFS-a i przy ponownym uruchamianiu nie powiadomi�a serwera o konieczno�ci porzucenia pozosta�ych blokad. Je�li istniej� dwa procesy gconfd (albo istnia�y w chwili uruchamiania drugiego), mo�e pom�c wylogowanie si�, usuni�cie wszystkich proces�w gconfd i ponowne zalogowanie. Je�li istniej� nieu�ywane blokady, usu� ~/.gconf*/*lock. By� mo�e problem
pojawi� si� z powodu pr�by jednoczesnego u�ycia GConfd z dw�ch maszyn, podczas gdy domy�lna konfiguracja ORBit nie zezwala na zdalne po��czenia CORBA - konieczne mo�e by� uaktywnienie obs�ugi TCP w serwerze ORBit poprzez umieszczenie w pliku /etc/orbitrc wiersza ORBIIOPIPv4=1. Aby pozna� szczeg�y na temat powsta�ego problemu, przejrzyj user.* w dzienniku systemowym. Z ka�dym katalogiem domowym mo�e by� zwi�zany tylko jeden proces gconfd i musi on posiada� blokad� w ~/.gconfd oraz pliki blokad powi�zane z miejscami przechowywania konfiguracji, np. ~/.gconf.
Performance warning: Async animation disabled because frame size (1627, 126) is bigger than the viewport (1620, 856) or the visual rectangle (1627, 126) is larger than the max allowable value (17895698) [div with id 'whats_new_panels']
xinit: connection to X server lost

waiting for X server to shut down (II) Server terminated successfully (0). Closing log file.
ODPOWIEDZ