Sprawdzanie pisowni polskiej i słowniki w linuksie

W tym miejscu zapraszamy Was do współpracy. Czekamy na propozycje, sugestie i rady.
Moderatorzy zatroszczą się o to, by najlepsze teksty trafiły do FAQ.

Moderatorzy: Moderatorzy, Administratorzy

Awatar użytkownika
Skyscraper
Administrator
Posty: 753
Rejestracja: 2004-05-22, 10:46
Lokalizacja: Wrocław
Kontakt:

Sprawdzanie pisowni polskiej i słowniki w linuksie

Post autor: Skyscraper »

Panowie, na szybko złożyłem wstępnie to co do tej pory tak ładnie napisaliście. Będę wprowadzał poprawki odnośnie składu artykułu, spisu treści i wyglądu tekstu - bez ingerencji w treść (póki nie zostanie ukończona praca :)). Proszę od tej pory ustosunkowywać się z poprawkami właśnie do tej wersji dokumentu, do tego posta. Ja w międzyczasie będę usuwał wcześniejsze wiadomości aby nie było zamieszania.
-------------------------------------------------------------------------


Sprawdzanie pisowni polskiej i słowniki w linuksie

Spis treści:

Kod: Zaznacz cały

1. Wstęp i opis tematyki
2. Aspell - instalacja oprogramowania i słowników
  1. Instalacja z paczek
  2. Instalacja ze źródeł
3. Aspell w trybie tekstowym
  1. Sprawdzanie pojedynczych plików
  2. Konfiguracja aspella
  3. Opcje aspella
   1. Opcje słownikowe
   2. Opcje kodowania
   3. Opcje sprawdzania pisowni
   4. Opcje filtrów
   5. Główne opcje
4. Konfiguracja środowiska KDE oraz jego programów
  1. środowisko graficzne - Centrum sterowania
  2. KWrite - edytor tekstów
  3. Konqueror - przeglądarka internetowa
5. Konfiguracja środowiska GNOME oraz jego programów - (!!! BRAK !!!)
6. Instalacja i konfiguracja słowników w pakiecie OpenOffice
7. Konfiguracja Firefoksa/Seamonkey
  1. wersje 1.0.x - instalacja rozszerzenia AspellFox
  2. wersje 2.0.x - wbudowane sprawdzanie pisowni
  3 Google Toolbar dla Firefoksa
  4. wersje 1.1a Seamonkey - wbudowane sprawdzanie pisowni
8. Konfiguracja Thunderbirda
9. Konfiguracja Opery
A. Alternatywne zbiory słowników
1. Wstęp i opis tematyki

Błędy ortograficzne w różnego rodzaju tekstach są nieuniknione. Człowiek jest tylko człowiekiem i też się myli. Jednak niektórzy popełniają o wiele więcej błędów niż inni, nie starając się nawet ich poprawić. Główną przyczyną tego zjawiska jest zapewne ubogie słownictwo lub nieznajomość zasad ortografii. Stworzono zatem programy, które mają za zadanie usunięcie za Nas błędów w opracowywanych tekstach. Jednym z takich programów jest Aspell.
Aspell, stworzony w celu zastąpienia Ispell jest, opartym na licencji GNU, narzędziem sprawdzającym poprawność pisowni w różnego rodzaju tekstach. Słowniki do programu są dostępne w ponad siedemdziesięciu językach. Aspell jest dostępny również na inne systemy, także nieuniksowe (np. Microsoft Windows). Jest to wspaniałe narzędzie ułatwiające korekcję tekstów, szczególnie tych długich. Posiada interaktywny interfejs, dzięki któremu w prosty sposób skorygujemy błędy w liście do cioci, wypracowaniu szkolnym czy też wypowiedzi na forum. Jego uniwersalność pozwala na integrację z wieloma programami użytkowymi, a mnogość dostępnych słowników czyni z niego niezastąpione narzędzie przy sprawdzaniu nie tylko tekstów polsko- czy angielskolojęzycznych.
Mimo dostępności Aspella, niektóre aplikacje posiadają własne, wbudowane mechanizmy poprawy pisowni. O nich także wspomnimy, wybierając najpopularniejsze na rynku.


2. Aspell - instalacja oprogramowania i słowników (Radek_R)
2.1 Instalacja z paczek
Przed przystąpieniem do instalacji musimy zaopatrzyć się w paczki z aspellem i odpowiednimi słownikami. Możemy je pobrać z ftp (np. ftp.slackware.pl) lub skorzystać z paczek dostarczonych na 1 płycie CD (słownik polski znajduje się na 3 płycie CD)
Gdy już mamy pobrane paczki, możemy przystąpić do instalacji. Przeprowadza się ją w standardowy sposób. Dla przykładu aspell z płyty Slackware 11:

Kod: Zaznacz cały

# installpkg aspell-0.60.4-i486-1.tgz aspell-pl-0.51_0-noarch-4.tgz
Aspell jest gotowy do pracy.

2.2 Instalacja ze źródeł
Pobieramy z oficjalnego ftp paczki tarball:

Kod: Zaznacz cały

$ wget ftp://ftp.gnu.org/gnu/aspell/aspell-0.60.4.tar.gz
$ wget ftp://ftp.gnu.org/gnu/aspell/dict/pl/aspell-pl-0.51-0.tar.bz2
W chwili pisania tekstu wersje te były najnowsze. Dostępność nowszych wersji można sprawdzić na stronie http://aspell.sourceforge.net/ Tam też znajduje się pełna dokumentacja.

Po pobraniu plików rozpakowujemy je poleceniem

Kod: Zaznacz cały

$ tar zxvf aspell-0.60.4.tar.gz
$ tar jxvf aspell-pl-0.51-0.tar.bz2
Przechodzimy do katalogu z aspellem po czym przystępujemy do kompilacji

Kod: Zaznacz cały

$ ./configure --prefix=/usr
$ make
# make install
Powinniśmy przejść przez ten proces bez żadnych problemów. Następnie należy dodać słownik polski. W tym celu przechodzimy do katalogu z dopiero co rozpakowanymi źródłami słownika i wydajemy polecenia

Kod: Zaznacz cały

$ ./configure
$ make
# make install
Słownik sam znajdzie sobie miejsce i po poprawnej instalacji Aspell wraz ze słownikiem jest gotowy do pracy.

3. Aspell w trybie tekstowym (Difrost)
3.1 Sprawdzanie pojedynczych plików
Aby sprawdzić plik korzystamy z polecenia:

Kod: Zaznacz cały

aspell check [opcje] plik
gdzie najważniejsze dostępne opcje, to:
 • --mode=tryb - sprawdzaj plik korzystając z wybranego trybu. Podstawowe dostępne tryby, to: none, url, email, sgml, tex, texinfo, nroff. Więcej o trybach i filtrach można znaleźć poniżej.
 • --dont-backup - oryginalny plik (bez zmian) jest domyślnie zapisywany w pliku o tej samej nazwie, z rozszerzeniem .bak. Opcja ta wyłącza tworzenie takiej kopi oryginału.
 • --sug-mode=tryb - sugerowany tryb sprawdzania: ultra, fast, normal, bad-spellers. Więcej na ten temat można przeczytać poniżej.
 • --lang=jezyk , -l jezyk - język, w którym jest napisany sprawdzany plik.
 • --encoding=nazwa - kodowanie dokumentu.
 • --master=słownik , -d słownik - użyj słownika słownik do sprawdzaniu pisowni.
Kilka przykładów:
1.

Kod: Zaznacz cały

aspell check -d pl foo.txt
sprawdzi plik foo.txt używając polskiego (pl) słownika, kopia oryginału zostanie zapisana w pliku foo.txt.bak.
2.

Kod: Zaznacz cały

aspell --sug-mode=bad-spellers -d en_US -c foo.tex
sprawdzi plik foo.tex używając słownika American English (en_US) z sugerowanym trybem sprawdzania bad-spellers. Aspell automatycznie wyłapie rozszerzenie .tex i na tej podstawie wybierze tryb (filtr) tex przy sprawdzaniu pisowni (składnia LaTeX będzie pomijana podczas sprawdzania). Opcja -c foo.tex oznacza to samo, co check foo.tex i może być używana zamiennie.

Jeśli apsell został skompilowany z obsługą curses, sprawdzanie będzie odbywać się w ładnych okienkach (na górze sprawdzany tekst, na dole propozycje zmiany błędnych słów). W przeciwnym wypadku, aspell użyje tzw. trybu ,,dumb'', gdzie błędne słowa będą ,,otoczone'' znakiem '*' (np. *kazsanka*).

3.2 Konfiguracja aspella
Najczęściej używane opcje można zgrupować w globalnym (/etc/aspell.conf) lub lokalnym (~/.aspell.conf) pliku konfiguracyjnym. Każda linia musi składać sie z:

Kod: Zaznacz cały

opcja [wartość]
np.:

Kod: Zaznacz cały

lang de_CH
Pomiędzy opcją, a przyporządkowaną jej wartością można umieścić dowolną liczbę ,,białych znaków'', ale nie wolno używać znaku '=' w tym celu. Komentarze oznaczamy przez znak '#'.

Jeśli chcemy zresetować daną opcję do wartości domyślnej należy nazwę opcji poprzedzić reset-. Jeśli resetujemy opcję nie wolno podawać jej wartości, np.:

Kod: Zaznacz cały

reset-lang
Konfiguracja lokalna zawsze nadpisuje konfiguracje globalną. Natomias konfiguracja środowiskowa nadpisuje wszystkie inne (globalną i lokalną). Konfiguracja środowiskowa odbywa się poprzez zmienną ASPELL_CONF, w której podajemy pary -- opcja [wartość], a poszczególne opcje rozdzielamy ';', np.:

Kod: Zaznacz cały

export ASPELL_CONF="lang pl;master pl"
3.3 Opcje aspella

Typy opcji:
 • [.] boolean -- aby ,,włączyć'' opcje typu boolean należy jej nazwę poprzedzić 'enable-', z kolei, aby wyłączyć taką opcję należy użyć 'dont-' lub 'disable-' (np.: dla opcji --backup byłoby to --dont-backup lub --disable-backup). Można również używać true i false (np.: --backup=false).

  [.] lista -- Wartość do listy dodajemy poprzedzając nazwę opcji prefixem 'add-', a usuwamy stosując prefix 'rem-', np. --add-filter url doda filtr url do listy filtrów, które mają być zastosowane przy sprawdzaniu tekstu. Listę czyścimy z ustawionych wartości korzystając z 'clear-', np. --clear-filter.
  Można również podać wartości w liście explicite stosując prefix 'lset-', np. --lset-filter url:tex. Poszczególne wartości w liście muszą być oddzielane ':'.
3.3.1 Opcje słownikowe
 • master,-d (słownik)
  Wymusza użycie podanego słownika. Jeśli słownik jest niedostępny, aspell zakończy pracę.
 • dict-dir (katalog)
  Wymusza szukanie podanego słownika w katalog.
 • lang (język)
  Ustaw język pliku na język -- podajemy go w formacie takim jak w przypadku zmiennej środowiskowej LANG (ISO 639). Domyślna wartość jest ustalana na podstawie zmiennej LC_MESSAGES.
 • personal,-p (plik_słów)
  Dodaj plik słów.
 • dict-alias (lista)
  Tworzy alias do słownika. Każdy alias musi być w formacie from to, np. from pl to polski.
3.3.2 Opcje kodowania
 • encoding (kodowanie)
  Podaj kodowanie tekstu, który będzie sprawdzany, np.: iso-8859-2, utf-8, etc.
 • normalize (boolean)
  Przeprowadź normalizacje Unicode (domyślne zachowanie).
3.3.3 Opcje sprawdzania pisowni
 • ignore, -W (N)
  Ignoruj słowa z N znajami (lub mniej).
 • ignore-accents (boolean)
  Ignoruj akcenty podczas sprawdzania pisowni.
3.3.4 Opcje filtrów
 • filter (lista)
  Załaduj filtry podane w liście.
 • filter-path (lista)
  Szukaj filtrów w kataloga podanych w liście.
3.3.5 Główne opcje
 • conf (nazwa_pliku)
  Użyj pliku konfiguracyjnego nazwa_pliku.
 • conf-dir (katalog)
  Podaj katalog, w którym aspell ma szukać pliku konfiguracyjnego (aspell.conf).
4. Konfiguracja środowiska KDE oraz jego programów (Skyscraper)
Przed konfiguracją należy zainstalować aspella oraz polskie słowniki aspellowe.

4.1. Środowisko graficzne - Centrum sterowania
Wchodzimy do Centrum Sterowania KDE. Rozwijamy gałąź Składniki KDE i wybieramy opcję Sprawdzanie pisowni. Domyślnymi wartościami dla poszczególnych opcji najczęściej są:
- Odznaczone: Tworzenie pary rdzeń/przyrostek spoza słownika, Traktowanie słów sklejonych jako niepoprawnych
- Słownik: Domyślny ISpell
- Kodowanie: US-ASCII
- Klient: Ispell międzynarodowy

Zmieniamy ustawienia na:
- Klient: Aspell
- Kodowanie: ISO 8859-2
- Słownik: powinien automatycznie przestawić się na wartość Domyślny -Polski, jeśli nie to taką ustawiamy

I klikamy przycisk Zastosuj i zamykamy Centrum Sterowania

4.2 . KWrite - edytor tekstu
Nie jest wymagana dodatkowa konfiguracja programu. Podczas tworzenia dokumentu pisownię możemy sprawdzać, wybierając opcję Poprawność pisowni z menu Narzędzia. W przypadku znalezienia błędu, pojawi się okno z propozycjami zmian. Dostępne są również dwie inne opcje sprawdzania, zależne od pozycji kursora lub zaznaczenia pewnego obszaru tekstu.

4.3. Konqueror - przeglądarka internetowa
Domyślnie nie powinna być wymagana dodatkowa konfiguracja programu. Jeśli jednak tekst nie jest sprawdzany to należy zweryfikować ustawienia w opcji Konfiguracja sprawdzania pisowni w menu Ustawienia.
Konqueror powinien automatycznie sprawdzać pisownię wprowadzanego tekstu w formularzach/polach tekstowych na stronach internetowych. Błędy będą sygnalizowane przez podświetlenie wyrazu na czerwono. Jeśli tak się nie dzieje, a jesteśmy pewni, że ustawienia środowiska są poprawne, to należy kliknąć prawym klawiszem myszy na edytowanym formularzu/polu. Pojawi się menu podręczne, w którym dostępna jest do zaznaczenia opcja Automatyczne sprawdzanie pisowni. Wybieramy ją lub odznaczamy wg potrzeb. Dostępna jest również opcja Sprawdź pisownię. Po jej wybraniu pojawi sie znajome okienko z propozycjami poprawy błędu.


5. Konfiguracja środowiska GNOME oraz jego programów - (!!! BRAK !!!)


6. Instalacja i konfiguracja słowników w pakiecie OpenOffice (Skyscraper/benetnash)
Bardzo dobre instrukcje można znaleźć na stronie opisującej instalację słowników w oparciu o makro DicOOo
Być może warto zainteresować się alternatywnym słownikiem ze strony www.kurnik.pl. Podobno jest to największy słownik języka polskiego. ;)

7. Konfiguracja Firefoksa/SeaMonkey (Radek_R/largo3)

7.1 Instalacja rozszerzenia AspellFox
UWAGA - Warunkiem poprawnego działania niniejszego plugina jest posiadanie w systemie aplikacji aspell oraz odpowiedniego słownika. A więc po kolei:
1. Wchodzimy na stronę https://addons.mozilla.org/firefox/1022/ skąd pobieramy i instalujemy rozszerzenie AspellFox.
2. Restartujemy Firefoksa.
3. Po ponownym uruchomieniu przeglądarki usługa sprawdzania pisowni jest dostępna.

Sprawdzanie pisowni przeprowadza się w następujący sposób:
1. Po napisaniu tekstu, klikamy w polu tekstowym i z menu kontekstowego wybieramy AspellFox
2. W nowo otwartym oknie wyglądem przypominającym okno sprawdzania pisowni z Popularnego, Aczkolwiek Nie Darmowego Procesora Tekstu przy pierwszym uruchomieniu musimy wybrać Dictionary. Przy późniejszych uruchomieniach, program zapamięta sobie nasz wybór.
3. Po znalezieniu błędu wyświetli się nam błędny wyraz oraz lista możliwości zamiany. Jeżeli zgadzamy się na zamianę, klikamy w przycisk Replace, w przeciwnym razie możemy wybrać inny wyraz z listy dostępnych, zignorować bieżący wyraz albo dodać go do słownika.
4. Po zakończeniu sprawdzania, co objawia sie tekstem "No misspelled words found" w lewym dolnym rogu, klikamy na "Done".

7.2 Sprawdzanie pisowni w Firefox Bon Echo 2.0b2 (i późniejsze)
1. Wchodzimy na stronę https://addons.mozilla.org/pl/firefox/browse/type:3 skąd pobieramy i instalujemy rozszerzenie Polski słownik poprawnej pisowni.
2. Restartujemy Firefoksa.
3. W celu uaktywnienia polskiego słownika wybieramy Edit -> Preferences, następnie wybieramy Advanced i na zakładce General w polu Browsing zaznaczamy Check my spelling as I type.
4. W celu wyboru języka klikamy prawym przyciskiem na polu tekstowym i po rozwinięciu pozycji Languages wybieramy Polish. W przypadku braku takiej opcji musimy zaznaczyć w tym samym menu opcję Spell check this field albo spróbować na innym polu tekstowym, gdyż domyślnie nie wszystkie rodzaje pól są sprawdzane.

7.3 Google Toolbar dla Firefoksa
Ściągamy ze strony http://toolbar.google.com i instalujemy rozszerzenie Toolbar Google oraz restartujemy Firefoksa. Na górze pod paskiem adresu (lub zakładek osobistych) pokaże się nam nowy pasek narzędziowy - Toolbar Google. Aby dostosować go do sprawdzania pisowni w polach tekstowych, klikamy na Ustawienia -> Opcje... następnie zaznaczamy pozycję Sprawdzanie pisowni oraz klikamy na OK. Pojawi nam się na pasku nowy przycisk Sprawdź. Klikamy na strzałkę tuż obok niego i z menu wybieramy Wybierz język -> polski. Teraz po kliknięciu na Sprawdź wyrazy wpisane w formularzach zostaną sprawdzone, błędne dostaną podkreślenie i edycja pola zostanie zablokowana aż do momentu naciśnięcia Zatrzymaj. Można też wybrać z menu tego przycisku Automatyczna naprawa. Wtedy Google Toolbar zastąpi wyrazy swoimi propozycjami i zmieni przy okazji kolor wyrazów zmienionych. W tym momencie klikając na Zatrzymaj zaakceptujemy zmiany. Możemy też z menu przycisku wybrać Anuluj wszystkie zmiany - tekst zostanie przywrócony do postaci oryginalnej.

7.4 Sprawdzanie pisowni w Seamonkey 1.1a (i późniejsze)
1. Wchodzimy na stronę
https://addons.mozilla.org/pl/firefox/browse/type:3
(https://addons.mozilla.org/firefox/3052/) skąd pobieramy i instalujemy rozszerzenie Polski słownik poprawnej pisowni.
2. Restartujemy Seamonkey.
3. Otwieramy Edycja -> Preferencje -> Nawigator -> Języki. Na dole strony możemy określić czy pisownia ma być sprawdzana tylko w polach wieloliniowych, we wszystkich polach czy też wcale.
4. W zależności od liczby zainstalowanych słowników język wybieramy klikając prawym przyciskiem myszy w polu gdzie ma zostać sprawdzona pisownia i wybieramy potrzebny nam język z listy Języki.


8. Konfiguracja Thunderbirda (Qpalzm/Lizard/Radek_R)

Ściągamy paczkę ze słownikiem ze strony OpenOffice Słownik ortograficzny lub ze strony kurnik.pl słownik alt-myspell-pl. Rozpakowujemy paczkę i kopiujemy pliki pl_PL.aff oraz pl_PL.dic do katalogu /usr/lib/thunderbird/components/myspell/ (domyślne miejsce instalacji z paczki Slackware) po czym zmieniamy im nazwę (lub tworzymy odpowiednie dowiązanie) na pl-PL.aff i pl-PL.dic. Następnie otwieramy konfigurację: Edycja -> Preferencje -> Tworzenie -> Pisownia i ustawiamy sobie język polski. Przy okazji możemy sobie włączyć tam sprawdzanie pisowni (jeżeli jeszcze nie było włączone).
Słownik do Thunderbirda można zainstalować jako Rozszerzenie. W samym programie przechodzimy przez: Edycja -> Preferencje -> Tworzenie -> Pisownia -> Pobierz więcej słowników. Na otwartej stronie wybieramy interesujący nas słownik i zapisujemy go na dysku. Można też pobrać słownik bezpośrednio spod adresu: http://downloads.mozdev.org/dictionaries/spell-pl.xpi (Uwaga dla użytkowników Firefoksa: na nazwie języka należy kliknąć prawy przyciskiem myszki i wybrać Zapisz element docelowy jako..., klikniecie lewym przyciskiem spowoduje próbę zainstalowania w przeglądarce). Następnie klikamy w Thunderbirdzie na Narzędzia -> Rozszerzenia -> Instaluj i wskazujemy pobrany plik (spell-pl.xpi). Po ponownym uruchomieniu Thunderbirda można w Pisowni ustawić język polski.

Po napisaniu listu sprawdzanie może przebiegać automatycznie o ile zostało aktywowane. W tym wypadku błędne lub nierozpoznane wyrazy zostaną podkreślone. Wystarczy kliknąć na nie prawym przyciskiem i wybrać z listy prawidłową opcję lub też ręcznie poprawić.
Przed wysłaniem dodatkowo program sprawdzi jeszcze raz cały list. W przypadku wykrycia błędów pojawi się okno z propozycjami zamiany. Możemy dokonać wyboru przyciskami Zamień lub Ignoruj jaką akcję podjąć. Gdy program nie znajdzie błędów, okienko zostanie zamknięte i e-mail zostanie wysłany. Po zakończeniu sprawdzania zatwierdzamy chęć wysłania przyciskiem Wyślij. W przypadku gdy chcemy przerwać sprawdzanie oraz wysyłanie wybieramy Stop lub gdy chcemy wysłać w obecnej postaci klikamy na Wyślij.


9. Konfiguracja Opery (Tomekk)
Aby wszystko poprawnie działało musimy mieć zainstalowany w systemie pakiet Aspell wraz z polskim słownikiem. Po poprawnej instalacji 'Aspell + polski słownik' uruchamiamy/restartujemy Operę. Opera automatycznie wykryje Aspell, nie trzeba już nic więcej robić.

Sprawdzić pisownie możesz w następujący sposób (jeśli posiadasz Operę po angielsku, patrz na nazwy przycisków w nawiasach):
1. Po napisaniu wybranego tekstu klikasz prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierasz pozycję Sprawdź pisownię (ang. check spelling), równie dobrze możesz wykonać to za pomocą menu Edytuj -> Sprawdź pisownię; jeśli chcesz sprawdzić wybrany fragment tekstu to musisz go najpierw zaznaczyć, a następie kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Sprawdź pisownie.
2. Po znalezieniu błędu powinno się pokazać okno z listą propozycji słów, możesz wybrać słowo z listy po czym kliknąć Zmień (ang. replace), bądź też możesz zignorować błąd klikając Ignoruj (ang. ignore). Możesz też dodać nowe słowo, wystarczy że je wpiszesz i klikniesz Do słownika (ang. learn).
3. Można zmienić język sprawdzania, na dole okna jest do tego odpowiednie menu, oczywiście wiąże się to z instalacją dodatkowego słownika.
4. Gdy już sprawdzimy cały tekst pokaże się okno z przyciskiem Zamknij (ang. close), jeśli chcemy zamknąć wcześniej okno to wystarczy kliknąć Zamknij w prawym dolnym rogu.


A. Alternatywne zbiory słowników (benetnash)
Na stronie http://www.kurnik.pl/slownik/ort/ znajdują się alternatywne polskie słowniki dla programów Aspell, Ispell oraz OpenOffice. Jako że są tworzone przez większą grupę osób i uaktualniane na bieżąco, można je uznać za jedne z najobszerniejszych dostępnych polskich zestawów słownikowych dla wyżej wskazanych programów. Mogą one stać się ciekawą alternatywą dla standardowych polskich słowników dostarczanych wraz z wymienionymi programami.------------------------
Changelog:
--
(2007-03-19 / 14:05) - Radek_R - dodałem opis Google Toolbar dla Firefoksa
--
(2007-03-16 / 09:05) - Radek_R - dodałem alternatywną metodę instalacji słowników w Thunderbirdzie zaproponowaną przez Lizarda.
--
(2007-03-15 / xx:xx) - Radek_R - poprawiłem trochę to numerowanie tematów (denerwowało mnie od dłuższego czasu) i zaktualizowałem spis treści, poprawiłem literówki i błędy ortograficzne które zdołałem wyłapać, dodałem autorów przy tematach według listy Skyscrapera. Poprawiłem nazwy przycisków tak jak chciał Tomekk. Dodałem opis instalacji i konfiguracji słowników w Seamonkey oraz Thunderbirdzie. Dodałem opis alternatywnych zestawów słownikowych.
--
(2006-10-17 / 22:18) - Skyscraper - dodałem jak lakoniczną wersję punktu 4. Instalacja i konfiguracja słowników w pakiecie OpenOffice - ale zastanawiam się czy jest sens to opisywać skoro strona z odsyłacza jest odpowiednia.
--
(2006-10-17 / 15:50) - difrost - wprowadziłem najnowsze zmiany do mojej części
--
(2006-10-13 / 18:32) - Skyscraper - dodałem pkt 1. Wstęp i opis tematyki oraz pkt dotyczący konfiguracji KDE

Ostatnio zmieniony 2007-05-06, 00:00 przez Skyscraper, łącznie zmieniany 29 razy.
Awatar użytkownika
difrost
Moderator
Posty: 2802
Rejestracja: 2006-03-11, 12:31
Lokalizacja: Wrocław
Kontakt:

Re: Sprawdzanie pisowni polskiej i słowniki w linuksie

Post autor: difrost »

Jak mi starczy czasu, to dopisze wspolprace z Emacs - jest to potrzebne, czy raczej nad wyrost (wszak mozna plik sprawdzic po edycji)?
[url=http://bdtk.sourceforge.net][img]http://pin.if.uz.zgora.pl/~beton/bdt-ready.png[/img][/url] #337142
--------------------------------------------
"I had a letter in the post today. It said 'Gas Bill'. It sounds a tempting offer." -- Alan Cox
"Users have been trained that when a computer bluescreens and losing all of their data, it's either (a) just the way things are, or (b) it's microsoft's fault." -- Theodore Tso
Awatar użytkownika
Skyscraper
Administrator
Posty: 753
Rejestracja: 2004-05-22, 10:46
Lokalizacja: Wrocław
Kontakt:

Re: Sprawdzanie pisowni polskiej i słowniki w linuksie

Post autor: Skyscraper »

difrost pisze:Jak mi starczy czasu, to dopisze wspolprace z Emacs - jest to potrzebne, czy raczej nad wyrost (wszak mozna plik sprawdzic po edycji)?
Śmiało dopisuj :) im większy zakres tym lepiej. W końcu tyczy się to tematyki sprawdzaia pisowni :) Skoro piszemy o KDE to i Emacs może być!
Awatar użytkownika
Skyscraper
Administrator
Posty: 753
Rejestracja: 2004-05-22, 10:46
Lokalizacja: Wrocław
Kontakt:

Re: Sprawdzanie pisowni polskiej i słowniki w linuksie

Post autor: Skyscraper »

Uporządkowałem wątek.
Szajse... ale teraz kto opisał odpowiednie tematy :)..... ale dałem Ciała ;)
difrost (teksotwy tryb), tomekk (opera), Radek_R (Firefox, isntalacja Aspella?), Skyscraper (KDE)
Dajcie znac jesli coś się nie zgadza... :)
Ostatnio zmieniony 2006-10-13, 14:58 przez Skyscraper, łącznie zmieniany 2 razy.
Awatar użytkownika
difrost
Moderator
Posty: 2802
Rejestracja: 2006-03-11, 12:31
Lokalizacja: Wrocław
Kontakt:

Re: Sprawdzanie pisowni polskiej i słowniki w linuksie

Post autor: difrost »

Jaki mamy workflow? Operowac na polaczonym tekscie (jako mod moge :rotfl:), czy rozwijac tekst z boku, a Ty (Sky) go zmergujesz?
[url=http://bdtk.sourceforge.net][img]http://pin.if.uz.zgora.pl/~beton/bdt-ready.png[/img][/url] #337142
--------------------------------------------
"I had a letter in the post today. It said 'Gas Bill'. It sounds a tempting offer." -- Alan Cox
"Users have been trained that when a computer bluescreens and losing all of their data, it's either (a) just the way things are, or (b) it's microsoft's fault." -- Theodore Tso
Awatar użytkownika
Skyscraper
Administrator
Posty: 753
Rejestracja: 2004-05-22, 10:46
Lokalizacja: Wrocław
Kontakt:

Re: Sprawdzanie pisowni polskiej i słowniki w linuksie

Post autor: Skyscraper »

difrost pisze:Jaki mamy workflow? Operowac na polaczonym tekscie (jako mod moge :rotfl:), czy rozwijac tekst z boku, a Ty (Sky) go zmergujesz?
Difrost, nad swoją częścią i ogólnym składem, możesz operować bezpośrednio na głownym tekście. Na razie nie ingeruj w treść merytoryczną innych Autorów, gdyż nie wiadomo, czy nie sa w trakcie poprawiania swoich części. A w związku z tym, że nie mogą edytować głównego tekstu, są zmuszeni publikować zmiany jako kolejne posty - które będziesz mógł wklejać do głównego. Po jakimś czasie ustalimy czy tekst jest gotowy. Jeśli nikt nie będzie się sprzeciwiał to wtedy ostatecznie się go uformuje.
Ostatnio zmieniony 2006-10-13, 17:30 przez Skyscraper, łącznie zmieniany 2 razy.
Awatar użytkownika
difrost
Moderator
Posty: 2802
Rejestracja: 2006-03-11, 12:31
Lokalizacja: Wrocław
Kontakt:

Re: Sprawdzanie pisowni polskiej i słowniki w linuksie

Post autor: difrost »

Zmergowalem moje zmiany. Jeszcze zostalo sporo do zrobienia w mojej czesci, ale jakos to powoli idzie. Wlasciwie przydaloby sie kilka przykladow (?) i opis tworzenia wlasnych filtrow - bardzo przydatne.
[url=http://bdtk.sourceforge.net][img]http://pin.if.uz.zgora.pl/~beton/bdt-ready.png[/img][/url] #337142
--------------------------------------------
"I had a letter in the post today. It said 'Gas Bill'. It sounds a tempting offer." -- Alan Cox
"Users have been trained that when a computer bluescreens and losing all of their data, it's either (a) just the way things are, or (b) it's microsoft's fault." -- Theodore Tso
Awatar użytkownika
wik5
Użytkownik
Posty: 158
Rejestracja: 2005-01-01, 20:15
Lokalizacja: Leszno
Kontakt:

Re: Sprawdzanie pisowni polskiej i słowniki w linuksie

Post autor: wik5 »

Jest jeszcze Google Toolbar dla Firefoxa ze sprawdzaniem pisowni.
Awatar użytkownika
Radek_R
Moderator
Posty: 1196
Rejestracja: 2004-06-14, 11:40
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Re: Sprawdzanie pisowni polskiej i słowniki w linuksie

Post autor: Radek_R »

A czy to czasem nie bedzie dla windows?

[EDIT:]
Dobra juz, dobra... sprawdzilem sobie... dziala tez na Lynyksach...
Ostatnio zmieniony 2006-10-24, 21:46 przez Radek_R, łącznie zmieniany 1 raz.
#358274
http://www.prook.net
Awatar użytkownika
wik5
Użytkownik
Posty: 158
Rejestracja: 2005-01-01, 20:15
Lokalizacja: Leszno
Kontakt:

Re: Sprawdzanie pisowni polskiej i słowniki w linuksie

Post autor: wik5 »

Ja nie sprawdzałem na Windzie..
Awatar użytkownika
Radek_R
Moderator
Posty: 1196
Rejestracja: 2004-06-14, 11:40
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Re: Sprawdzanie pisowni polskiej i słowniki w linuksie

Post autor: Radek_R »

Dawno tutaj nic się nie działo więc postanowiłem zrobić trochę szumu.
Pozmieniałem numerację wg zaleceń Difrosta i dodałem kilka punktów, które nie były uwzględnione w spisie treści. Poprawiłem też trochę ogólne formatowanie tytułów i śródtytułów, błędy i literówki oraz jak widać przeczyściłem trochę wątek (tyle ostatnio słychać o cięciu i obcinaniu różnych rzeczy, też postanowiłem się pobawić :))
Dodałem też autorów poszczególnych części wg spisu Sky'a.
---
Mógłbym też wypróbować Google Toolbar i jego sprawdzanie pisowni, jak proponuje wik5.
Nadal nie mamy opracowanego sprawdzania pisowni w środowisku Gnome. Może znajdzie się chętna duszyczka do opisania tego?
Ostatnio zmieniony 2007-03-15, 13:55 przez Radek_R, łącznie zmieniany 1 raz.
#358274
http://www.prook.net
largo3
Moderator
Posty: 1297
Rejestracja: 2006-06-11, 11:08

Re: Sprawdzanie pisowni polskiej i słowniki w linuksie

Post autor: largo3 »

Co do 7.2 Sprawdzanie pisowni w Firefox Bon Echo 2.0b2 słownik podany w tym punkcie można zainstalować również w SeaMonkey (sprawdzałem w 1.1.1 - działa, w wersjach poniżej 1.1 prawdopodobnie nie). Konfiguracja przebiega następująco:
Edycja -> Preferencje -> Nawigator -> Języki
Na dole strony możemy określić czy pisownia ma być sprawdzana tylko w polach wieloliniowych, we wszystkich polach czy też wcale. W zależności od liczby zainstalowanych słowników język wybieramy klikając prawym przyciskiem myszy w polu gdzie ma zostać sprawdzona pisownia i wybieramy potrzebny nam język z listy.
Pozdr.
Ostatnio zmieniony 2007-03-15, 14:17 przez largo3, łącznie zmieniany 1 raz.
UNIX is basically a simple operating system, but you have to be a genius to understand the simplicity.
-- Dennis Ritchie
Linux Registered User #419452
Awatar użytkownika
benetnash
Moderator w st. spocz.
Posty: 1467
Rejestracja: 2004-12-17, 20:09
Lokalizacja: Poznań
Kontakt:

Re: Sprawdzanie pisowni polskiej i słowniki w linuksie

Post autor: benetnash »

Warto dodać, że "podobno" największe słowniki języka Polskiego są na kurnik:
http://www.kurnik.pl/slownik/ort/
http://www.kurnik.org/dictionary/alt-as ... -0.tar.bz2
pozdrawiam!
[url=http://www.icpnet.pl/~benetnash/benetnash.asc]GnuPG[/url]
Awatar użytkownika
Radek_R
Moderator
Posty: 1196
Rejestracja: 2004-06-14, 11:40
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Re: Sprawdzanie pisowni polskiej i słowniki w linuksie

Post autor: Radek_R »

Largo3, dzięki za tip, zaraz to sprawdzę i się doda.
Benetnash, myślę że wskazane słowniki będą świetnym rozszerzeniem standardowych słowników. Tylko teraz jakoś je tam wcisnąć trzeba ;)
#358274
http://www.prook.net
largo3
Moderator
Posty: 1297
Rejestracja: 2006-06-11, 11:08

Re: Sprawdzanie pisowni polskiej i słowniki w linuksie

Post autor: largo3 »

Ten słownik od Firefoksa jest właśnie z Kurnika:
Ta wersja zawiera slownik z kurnik.pl/slownik w wersji z dnia 14 pazdziernika 2006.
Można by podać link bezpośredni do słownika, bo jest dopiero na trzeciej czy czwartej stronie a ludzie są leniwi i "nie będą mogli znaleźć"... ;)
UNIX is basically a simple operating system, but you have to be a genius to understand the simplicity.
-- Dennis Ritchie
Linux Registered User #419452
ODPOWIEDZ